2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 126

Kvittering for Indkøbte Frigørelsesmidler. Usædvanligt kvittering idet køberen har fået 4% rabat. Det var kun autoriserede frimærkeforhandlere, der oppebar denne rabat. Haslev 12. Aug. 1906.

Lot nr. 127

Luftpostbrev fra MARIBO 15.4.1938 til Nakskov. Befordret med 1ste Luftpost Maribo-København

Lot nr. 128

1912. Planche med 35 øre provisorier samt 10 øre rød Frederik VIII. Adressebrev plus div. varianter

Lot nr. 129

1912. To plancher med 50 øre Frederik VIII. Adressebrev med 4-stribe mm.

Lot nr. 130

1991. International Postanvisning fejlagtigt brugt til en INDENRIGS anvisning. Sjældenhed. 4.2.1991

Lot nr. 131

Modtagelsesbevis for Pengebrev. Kvitteret med Reservation. 8 øre mærket er annulleret med det sjældne KJØBENHAVN / PP / 1.P.K. Let understøttet i venstre side og med smådefekter

Lot nr. 132

Postforskud. 20 øre Våbentype på postforskud 26 Kr. 99 Øre fra Aarhus til Kjellerup.

Lot nr. 133

Postopkrævning20 Kr. 20 Øre fra Randers til Ringkjøbing 4/3 1884. Frankeret med parstykke 8 øre

Lot nr. 134

Rekommanderet Postopkrævningsbrev til Christiania, Norge. Frankeret med 27/7 øre rød og 3 øre Bølgelinie. 23.8.1919

Lot nr. 135

Formodes at indeholde Penge. To breve, der efterfølgende er fremsendt som rekommanderede breve.

Lot nr. 136

Værdibrev 57 Kr. 47 Øre frankeret med 3×25 øre Kræftmærker. Odense 3.1.1930.

Lot nr. 137

Værdibrev, 3.000 Kr. fra København til Holbæk med varieret frankering. 29.6.1926

Lot nr. 138

Adressebrev for værdipakke, 1.000 kr. fra Esbjerg. 35 øre gul Chr. X singel frankering. 22.12.1914

Lot nr. 139

Indkasserings-Postanvisning med 30 øre blå Ribe Domkirke singel fra Brønderslev 15.2.1937

Lot nr. 140

Indkasserings-Indbetalingskort til Postgiro. Frankeret med 15 og 20 øre Chr. X. Næstved 20.1.1926

Lot nr. 141

Indkasserings-Indbetalingskort til Postgiro. Frankeretmed 15 øre violet og 30 øre grøn/sort Chr. X. Randers 15.8.1921

Lot nr. 142

Adressekort for 5 kg. Pakke til Zürich 9.11.1934. Porto 3,15 kr.

Lot nr. 143

Indkasserings-Indbetalingskort frankeret med 20 + 7 øre H.C. Andersen samt 1 og 2 øre. 20 øren er vanskelig at finde på forsendelse

Lot nr. 144

Indkasserings-Indbetalingskort frankeret med 30 øre blå, Frimærkets 75 års jubilæum singel.

Lot nr. 145

Adressebrev for 3 pakker. 6-stribe 15 øre Bølgelinie. I alt 115 øre porto. 17.7.1907

Lot nr. 146

Postopkrævning 19,20 kr. fra Kjøge 11.8.1904 til Haslev. To stk. 15 øre Våbentype.

Lot nr. 147

Brev med Efterkrav Kr. 7,80 fra København 6 til Fredensborg. 1.10.1945

Lot nr. 148

Adressebrev for alm. 2 kg. Pakke til Jakobshavn Grønland. Porto 2,15 øre. Aalborg 14.6.1952

Lot nr. 149

Telegrampostanvisning. Grønland. Frankeret med 5×60 øre Margrethe. Holsteinsborg. 28.12.1976

Lot nr. 150

Telegrampostanvisning. Grønland. Frankeret med 2×1,50 kr. Julianehåb 12.10.1976