2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 101

R-brev Åbenrå 1 (posteksp. Rugkobbel), porto 3,75 kr. og R-gebyr 27,00.

Lot nr. 102

Omadr. kort, tegnet husmotiv, K.D.Feldpost Deutscher Südarme 23.7., Stege 2.8. og Skartofta i Sverige 4.8.1915. Geprüft Postprüfungsstelle Oppeln.

Lot nr. 103

Omadr. motivkort, Gruss aus Hadersleben, Apenrade-Lügumkloster 24.3., Sorø 24.3., 26.3., 27.3. og Gjenner (Sønderjylland) 31.3.1902

Lot nr. 104

Motivkort Sønderborg pontonbro, Flensburg-Sonderburg 4.1.1910, sat i efterporto.

Lot nr. 105

Motivkort, Gruss aus Norburg, Norburg 18.12. og russisk/finsk Helsinki 19.12.1901.

Lot nr. 106

To sønderj. feldpostbreve Over Jersdal 1915 til Berlin. Det ene brev er fejlstemplet 1896.

Lot nr. 107

Tæt klippet (foroven) Feldpostbrev fra Aabenraa-Haderslev,1917, ÜK-censur Apenrade.

Lot nr. 108

Tyskland, Quedlinburg-Tinglev 1937, sat i efterporto med 6 øre.

Lot nr. 109

Dansksproget Forordningsblad for Hertugdømmet Slesvig, 16.nov.1865 om tarif for pakkepostforsendelser til og fra Schweits, 12 sider. Takster til over 800 Schweitsiske postcontoirer. Påtegning om oplæsning i Tingleff kirke

Lot nr. 110

Dansk og tysksproget Lov om Portofrihed samt visse Portomoderationer , Christiansborg 1. april 1856. 4 sider, oplæst i Tinglev kirke.

Lot nr. 111

Placat 13.9.1809, dansk/tysk, om hvorvidt portoen for breve fra Hamborg, Lybek og alle steder i Hertugdømmerne til Danmark og Norge o.s.v. skal betales på Afsendelsesstedet

Lot nr. 112

Placat 16.6.1809, dansk/tysk, hvorved forbuddet mod Penges Forsendelse med Brevposterne igientages, og den for Overtrædelsen forhen fastsatte Straf skærpes. Oplæst Tinglev kirke.

Lot nr. 113

Tryksag 4 øre fra TAASTRUP, lap IIIb. Fortegnelse over Voldgiftsmænd i de enkelte Sogneraad i forbindelse med Afskaffelsen af Hoveri og lignende Pligtarbejder.

Lot nr. 114

Brev 8 øre anilinrød, 24.6.1887 fra Kjøbenhavn til Sogneraadet i Hedehusene.

Lot nr. 115

FUGLEBJERG lap IIb på brev fra Holsteinsminde ved Fuglebjerg til Hedehusene Station. 8.2.1887

Lot nr. 116

Privatbefordret Skibsbrev fra Aalborg til Liverpool. 2.1.1917 ifølge indholdet. Interessant. Formentlig sendt med privat skib.

Lot nr. 117

pr. Aug. Njord. Svensk skibsbrev fra Haparanda til Stockholm 23.9.1889

Lot nr. 118

p. Excellencen Toll. Skibsbrev fra Göteborg 4.4.1863 til Porsgrund, Norge

Lot nr. 119

Fattigvæsen Sag fra København 25.5.1864 til Roskilde. 2. vægtklasse, betalt kontant med 12 skilling.

Lot nr. 120

Fattig Sag fra København 11.7.1866 til Roskilde

Lot nr. 121

Fattigv. Sag fra København 17.2.1864 til Roskilde

Lot nr. 122

Fattv. Sag fra Inspectionen for Roeskilde Amts Syge- og Arbeids-Anstalt. 24.6.1864. Sendt til Pastor Lorck i Hvedstrup. Ingen postale påtegninger.

Lot nr. 123

NÆSTVED Godsekspedition. To fragtbreve med forsk. jernbanestempler. 1935 og 1936.

Lot nr. 124

Fornyelse af Postfuldmagt. Dejligt lille format. Frankeret med 1 kr. Lille Rigsvåben. HASLEV 17.2.54.

Lot nr. 125

Kvittering for Indkøbte Frigørelsesmidler. Usædvanligt kvittering idet køberen har fået 2% rabat. Det var kun autoriserede frimærkeforhandlere, der oppebar denne rabat. Haslev 14.5.1918