2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 76

Radiobrev. DFDS. Sendt fra DISKO, Grønland som expresbrev indtelegraferet til Aalborg 21.10.1928

Lot nr. 77

Radiobrev. DFDS. Sendt fra M/S Primula som expresbrev. 4.8.1929.

Lot nr. 78

Esbjerg 29.1.44, Den tyske Værnemagt, stemplet . ‘Dienststelle feldp. 39800 A’, d.v.s. Marineintendantur Dienststelle, Esbjerg. Frimærket er beskadiget.

Lot nr. 79

Esbjerg 8.1.1945, Den tyske Værnemagt, bagsiden st. ‘Dienststelle, Feldpostnummer M 39800 A, Marinepostamt Berlin’ (brugt i Esbjerg).

Lot nr. 80

Thisted 22.11.1943, Den tyske Værnemagt, st. ‘Diensstelle Feldpost nr. 12298’, d.v.s Marine Intendantur og Artilleri Arsenal, Thisted.

Lot nr. 81

Tysk feldpost, 12.7.42, Feldp.nr. 14315D iflg. bagsiden, Oksbøl batteri m.m. til Uetersen i Holstein, Kr. Pinneburg.

Lot nr. 82

Veien 12.1. nr. 161, hullet bagside efter opklæbning, uklart Christiansfeld,19.1. 1881. Grænsetakst.

Lot nr. 83

Omslag om brevbundt, ca.1891, Vamdrup-Hamburg, bureau.

Lot nr. 84

Expres, R-brev, gebyr 150 øre, København 21, 30.11.1979 til Aabenraa

Lot nr. 85

Underfrankeret brev, København 24.12.1947 til Flensborg, tysk efterporto

Lot nr. 86

Lokal tryksag 4 øre, Tønder 1937, indhold valgliste med navne, opfordring til at stemme dansk, omadr. til Tinglev og sat i efterporto med 1 øre. Meget sjælden. Har været opklæbet men ubeskadiget bagside

Lot nr. 87

Skibspost, fra Sementstoypivirkid Torshavn, st. København 19, 27.10. 1958 OMK, Fra Færøerne

Lot nr. 88

Motivkort Mykines, Skibspost, København 1992, Fra Færøerne (blåt).

Lot nr. 89

Motivkort m/v England, Harwich-Esbjerg, st. Paquebot 16 jne (juni) 1965.

Lot nr. 90

Legitimationskort nr.77, 1975, Padborg-Flensborg fra Jernbanepostkontor 2, Fredericia

Lot nr. 91

København 28.1.1946, efterporto 14 øre på brev fra Skotland

Lot nr. 92

Børkop 14.5.1938, Okänd breb.exp., retur fra Karlskrona 16.5.1938

Lot nr. 93

København 1, 9.4.1930, postopkr. 24 kr. til porto 45 øre, fra Ellermann, København .

Lot nr. 94

København 31, R-brev, 8.2.1941, Opfrankeret helsag nr. 57, til Tinglev

Lot nr. 95

København 21,4, R-brev 8.10.40, Gebyr 20 øre indrammet (har været foldet).

Lot nr. 96

Postkontor Kbhvns Frihavn 8, R-brev 6.7.1936.

Lot nr. 97

Agerskov 12.12.1923, R-brev, bagside Flensburg 13.12.23, fold og skævt åbnet i v.side

Lot nr. 98

Tryksag, Korsbånd om tidsskrift, København 12.2.54, Omk 2, til Grønland.

Lot nr. 99

Søndagsbrev, lokalt, opfrankeret helsag, København N, 7.11.1931 til S

Lot nr. 100

Ekspresbrev Odense-Nyborg 1971. Porto 60 øre, ekspresgebyr 300 øre, manglende porto 2,40 kr., sat i efterporto med dobb. manglende porto = 480 øre