2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 51

4 øre Tjenestemærke på tryksag 10.12.1907 fra HYLKE til Endelave, pr. Horsens. Sidestemplet Fredericia-Aalborg.

Lot nr. 52

Hæfte. Politi-Anordning for Jernbaner under Privatdrift. 1947. 12 sider

Lot nr. 53

Underfrankeret 2. vægtklasse brev fra KIEL sat i porto af 25c omregnet til 40 øre. 12.7.1887.

Lot nr. 54

Brev med Devisenüberwachung kontrol. Brevet indeholder et dansksproget 16 sider hæfte med Hitlers Tale ved de gamle Kampfællers Mindefest. 8.11.1939. Brevet er afsendt 8 dage senere.

Lot nr. 55

Feldpost brev sendt indenrigs fra Værnemagtens økonomiafdeling til Horsens. 12.11.1941.

Lot nr. 56

Feldpost brev fra Frankrig til Horsens. Censureret i Hamburg.

Lot nr. 57

Luftpostbrev fra LIMHAMN 14.12.1944. Perfin LA samt flot Sønderborg-censur.

Lot nr. 58

Censurbrev fra Lidköping 12.5.1945. Meget tidlig efterkrigscensur.

Lot nr. 59

Ufrankeret field post brev fra formentlig danske censor i den britiske hær. Zone Postal Depot stempel på bagsiden. 17. OCT. 1947

Lot nr. 60

Adressekort fra SPORUP til Lading pr. Mundelstrup. Sporup BRO Ia stemplet er det senest registrerede 29.7.1937.

Lot nr. 61

Portoafregning for skyldig porto 1,10 kr. 1 kr. Portomærke

Lot nr. 62

Forsinket paa Grund af mangelfuld Adressering. Rødt rammestempel på brevkort fra Frederiksværk.

Lot nr. 63

Dansk FN Kommando. Brev fra DANOR B IV UNEF.

Lot nr. 64

SØNDER-FELDING stjernestempel på brevkort med JULEMÆRKE 1915 annulleret TROLDHEDE 23.12.1915.

Lot nr. 65

Fra Tydskland L. Brevkort fra Lübeck annulleret med skibspoststemplet. 7.7.1901. 0. OMB. Det er ankommet søndag, for sent til at nå udbringning.

Lot nr. 66

Rekommanderet Expres luftpostbrev til England 21.9.1945 med censur.

Lot nr. 67

Luftpostbrev med flot frankering 16.7.1945 til USA. Brevet har prydet forsiden på bogen Censuren i Danmark 1940-1947.

Lot nr. 68

Sukkertoppen. Luftpostbrev 3.4.1941 til Danmark. 3×30 øre + 1 kr. Isbjørn.

Lot nr. 69

RADIOBREV fra Dansk Radio Aktieselskab. Med indhold. Chr. X 20 øre brun. 23.12.1926.

Lot nr. 70

Radiobrev fra Dansk Radio Aktieselskab. 15 øre Karavel annulleret med Fra Aalborg og sidestemplet Kjøbenhavn 20.1.19129

Lot nr. 71

Radiobrev fra DFDS. LOKALPORTO 10 øre, 14.9.1929.

Lot nr. 72

Radiobrev. DFDS fra S/S United States. 7.4.1929.

Lot nr. 73

Radiobrev. DFDS fra S/S Hellig Olav. 18.12.1930

Lot nr. 74

Radiobrev. DFDS fra M/S Bornholm. 6.7.1933

Lot nr. 75

Radiobrev (forside) fra DFDS. Sendt til SVERIGE. 15.1.1933. Usædvanlig destination.