2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 26

Recommanderetbrev fra Argentina til Hellerup. INDGÅET BESKADIGET 1964

Lot nr. 27

Beskadiet brev FYNS POSTCENTER OPSAMLE/FORBEHANDLING

Lot nr. 28

Helbrev fra Aarhus til Tiufkien? 7.8.1838 VED GODHED

Lot nr. 29

Prvat befordret br. til Ebberup Afleveres hos Hr. Boghandler Fritsh i Assens

Lot nr. 30

Brevkort uden adresse Kassebrev Københavns Brevpostkontor

Lot nr. 31

2 breve med porto at betale

Lot nr. 32

4 rekommanderede breve Hejls, Haderslev, Vejle og Sønderborg

Lot nr. 33

4 returbreve alle med angivet årsag til returneringen

Lot nr. 34

6 rekommanderede breve fra 1925 til 1992

Lot nr. 35

1842. Portobrev med kontrolstreg for vægt fra København 10.12.1842 til Horsens. Porto 16 sk + 3 sk bærepenge

Lot nr. 36

1846. Portobrev med kontrolstreg for vægt fra København 26.23.1846 til Horsens. Porto 16 sk. + 2 sk. bærepenge

Lot nr. 37

Frimærkeløst brev fra Horsens 8.4.1861 til Arnheim, Holland.

Lot nr. 38

Ufrankeret Lottosag fra Collecteur Wolder Horsens til Kjöbenhavn.

Lot nr. 39

4 sk brev fra Horsens (Provstelund) til Akkerup pr. Assens 9.3.1855

Lot nr. 40

4 sk brev fra Horsens (Provstelund) til Akkerup pr. Assens. Bagsidestemplet HORSENS 28.4.1855

Lot nr. 41

4 sk brev fra Silkeborg 30.9.1861 til Aale Præstegaard. Transitstemplet i Horsens og videre med landpostrute Horsens – Nørre Snede.

Lot nr. 42

4 sk brev fra Horsens 9.8.1862 til Ledøie. Befordret med Fodposten fra København.

Lot nr. 43

4 sk brev fra Tvangshuset i Horsens til Børkop, 9.9.1873.

Lot nr. 44

Landpostbrev påtegnet 8 på frimærkets plads. Frankeret i Horsens med 8 øre tofarvet.

Lot nr. 45

Brev fra Horsens til Skjærbæk frankeret med 20 øre. 31.1.1882.

Lot nr. 46

Brev fra Horsens til Ronneby, Sverige, frankeret med 12 øre. Videresendt til København 28.9.1889.

Lot nr. 47

4 sk. 1864 brev fra Kjøbenhavns Jernbanepostkontor til Boller pr. Horsens. Mærket har variant: Plet mellem scepter og 4-tal.

Lot nr. 48

PERFIN. 8 øre helsagskonvolut med perfin J.M.

Lot nr. 49

Utilstrækkelig frankeret 10 øre korrespondancekort til Schweitz. Diverse stempler samt 20 + 5 c portomærker. 21.11.1903.

Lot nr. 50

Postbevis for pengebrev til Horsens Fængselsskole. Flot stempel Sundbyernes Postekspedition. 18.12.1895.