2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Brev fra Frankrig til Frankfurt am Main sendt 30.9.1863. Frankeret med 40 cent, for brev i 1. vægttrin. Brevet er i 2. vægttrin, hvorfor 12(?) Kreuzer er opkrævet hos modtager.

Lot nr. 2

Tryksag sendt fra Altona Bahnhof til København den 30.11.1872. Porto Ÿ Groschen for tryksag indtil 50 gram. Frankeret med Œ og œ Groschen brystskjoldmærker, lille skjold. (Katalogværdi 900 €.)

Lot nr. 3

Brev sendt fra Rudolstadt til Burgdorf, Schweiz den 7.11.1872. Porto 7 Kreuzer. Frankeret med Brystskjoldmærke med stort skjold. (Katalogværdi 160 €.)

Lot nr. 4

Censurbrev fra Hamburg til København, sendt den 11.8.1941. Censur i Hamburg, lukket med Feldpost banderole.

Lot nr. 5

Geschäftspapiere (forretningspapirer) sendt fra Hamburg til Buenos Aires den 2.8.1935, 13 gram. Porto 175 Pf. Heraf brevporto 25 Pf. og 150 Pf. for Forretningspapirer indtil 25 gram

Lot nr. 6

Luftpostbrev sendt fra Ludwigshafen til Buenos Aires den 10.8.1938, 6 gram. Porto 325 Pf. Heraf 25 Pf. for brev og 150 Pf pr. 5 gram, i alt 325 Pf.

Lot nr. 7

Postkort sendt den 31.1.1936 fra skibet Gneisenau’s jomfrureise til København. Se bilag.

Lot nr. 8

Brev sendt fra Stettin til Tallin den 20.4.1938. Stempel: Deutsche Seepost Stettin – Reval.

Lot nr. 9

Krigsfangebrev sendt fra Dedre Dun, Indien til Dessau, Tyskland, se bilag.

Lot nr. 10

Franko brev sendt fra Aarhus den 8.7.1842 til Bordeaux. Stempel Danemark par Hamburg. Dansk porto til Hamburg 26 Rbs. Og 54 Rbs. for den udenlandske porto. Fransk portoandel 10 Decimes, porti noteret øverst til højre. Se bilag.

Lot nr. 11

Landpostbetaling. 4 sk. brev fra Bahnhof HUSUM, 25.11.1861 til Witzworth, Station Büttel. Påtegnet 3 = landpostbetaling for transporten fra stationen til adressaten.

Lot nr. 12

Privatbefordret. 4 sk. ‘distriktsbrev’ (med indhold) fra Aalborg 6.4.1857 til Blokhuus. Privatbefordret, idet der først fra 18.4.1865 blev oprettet et brevsamlingssted i Blokhus – underlagt Aalborg. (Se evt. PHT 4/2017 og 1/2018).

Lot nr. 13

KT-distriktsbrev/bybrev(??) fra Middelfarts omegn til Middelfart 7.3.1858. Svagt nr.stempel 42. (Se PHT 4/2017 og 1/2018).

Lot nr. 14

Frimærkeløst KT-distriktsbrev fra Baroniet Brahe Trolleborg til Faaborg, 24.8.1861. Påtegnet 6 med rødkridt. Sandsynligvis befordret fra Brevsamlingsstedet Korinth (1.4.1854-8.9.1865) til Faaborg.

Lot nr. 15

2 sk. Bybrev fra Randers 13.5. (1862-65). Randers var en af de 17 byer i Monarkiet, som 1.1.1861 fik tilladelse til at anvende 2 sk. frimærker til bybreve. Lodret fold i venstre side. Sjælden forsendelse. DAKA 1999: 14.000 kr.

Lot nr. 16

Distriktsbrev, 4 sk. fra Vester Skjerninge og Ulbølle Sogneforstanderskab til Faaborg. Postbehandlet i Faaborg uden dagstempel. 15.4.1852 blev der oprettet et brevsamlingssted i Vester Skjerninge – underlagt Svendborg, men også i taskeudveksling med Faaborg.

Lot nr. 17

4 sk. 1858 Skibsbrevkasse-brev (med indhold) fra Lübeck til Kiøbenhavn 1861. Postbehandlet i København og ankomststemplet med Kiøbenhavn ‘lille’ KB 1.11.(1861). Skillings tidligste anvendelsesdato er 12.10.1864.

Lot nr. 18

4 sk. 1864 Skibskassebrev til København. Ankomststemplet med ‘Kiøbenhavn ‘lille’ KB’ 1.7.(??).

Lot nr. 19

2 mærker fra Kolding Sydbaner

Lot nr. 20

4 sk. klippet på brev Mariager til Skive

Lot nr. 21

Brev fra Hjørring til Aggersborg pr. Løgstør via Aalborg

Lot nr. 22

Vinterbrev fra København til Mandahl, 23.2.1826, franco Helsingør

Lot nr. 23

Brev fra FEMØ til København 1947

Lot nr. 24

Brev fra BORRE via Stege og Fejø til Vejrø pr. Fejø 1927

Lot nr. 25

Expres brev fra Italien til København. Forsøgt afleveret to gange den 29.12.78, hvilket fremgår af stempler på bagsiden.