2019-4

Anvisningssalg 2019-4

Auktion – sidste buddag søndag 29. december
Der kan bydes indtil kl. 24.00 – både pr. mail og post.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 176

“Officielle Meddelelser Nr. 19, 1892, der oplyser om den nye postkonvention vedtaget på postkongressen i Wien i 1891 med virkning fra 1. juli 1892. Vedlagt i alt 13 bilag med eksempler på nye formularer etc. Interessant materiale. “

Lot nr. 177

“Original cirkulæreskrivelse dateret 24. november 1944 fra Generaldirektoratet til samtlige postkontorer uden for København vedr. Post til Politiet. Besættelsesmagten havde taget politiet i september 1944, hvilket krævede særlig behandling af posten hertil.”

Lot nr. 178

“Taxt for Reisende med de kongelige Poster i Hertugdömmet Holsteen’, Kjöbenhavn den 4de Marts 1856. Udformet som plakat, formodentlig beregnet til ophængning. Dekorativ.”

Lot nr. 179

“Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark angaaende Tariffen for Distributionen af Brev= og Pakkepostforsendelser i Hamburg og Lübeck’, Kjøbenhavn den 24de December 1853”

Lot nr. 180

“Overenskomst om Postbefordringen paa Statsbanerne’, København den 28. August 1933. 10 sider i folioformat.”

Lot nr. 181

“Brevbærerdistrikterne i Postdistriktet Kjøbenhavn K. (Gældende fra April 1912). Hæfte på 32 sider.”

Lot nr. 182

“Julemærke 1940 på brev til Sverige 3. december 1940. Med dansk censur. “

Lot nr. 183

“Julemærke 1944 på kort fra Kongerslev til Sverige 24.12.1944. Med AK-passérstempel fra Sønderborgcensuren.”

Lot nr. 184

“Julemærke 1962 på brev fra Kolding til Julemanden 11.12.1962. Passérstemplet GRØNLANDS POSTKONTOR/KØBENHAVN K. “

Lot nr. 185

“Violet Paquebot som sidestempel på regulært brugskort fra Sverige annulleret København K 25. maj 1967. Stemplet ikke registreret med kendte anvendelser af Vagn Jensen. “

Lot nr. 186

“Indgående censurbrev fra Tyskland til flygtningelejren Knivholt ved Frederikshavn 1946. “

Lot nr. 187

“Brev fra flygtningelejren Oksbøl med censurstempel fra Lejrchefen som luftpostbrev til USA 1946. Usædvanlig destination for post fra danske flygtningelejre. “

Lot nr. 188

“Crash-post. Vandskadet svensk brev med stempel: Försändelsen skadad/vid järnvägsolycka/i Rörvik den 6.9.1945/Postdirektionen i Malmö.”

Lot nr. 189

“Brev forsøgt sendt til Libanon 1.9.1989. Returneret med etiket: RETUR TIL AFSENDEREN / Forsendelsen returneres på grund af indstilling af postforbindelserne / Københavns Postterminal”

Lot nr. 190

“Tilsyneladende regulært brugsbrev forsøgt sendt til Tchad 19.8.1980. Returneret med formular fra Omkarteringskontoret der oplyser, at der for øjeblikket ingen udveksling er med Tchad.”

Lot nr. 191

“Brev fra Assens til Glamsbjerg med Afleveringsattest korrekt frankeret med 25 + 40 = 65 øre. På bagsiden påtegnet: Kan ikke afleveres i overensstemmende med Vejledningen, da adr. er bortrejst og ny adresse kendes ikke…”

Lot nr. 192

“10 øre bølgelinje + 40 øre Fr. IX blå på brev til USA 1950. 40 øre Fr. IX blå er vanskelig at finde på breve.”

Lot nr. 193

“2×10 øre Chr. X på brev fra Sorø 22.7.1945 adresseret til Hans kgl. Højhed Kronprinsen, Amalienborg, København. Omadresseret til Sofiero pr. Hälsingborg, Sverige. Sofiero Slot var den svenske kongefamilies sommerslot.”

Lot nr. 194

“Brev fra Der Beauftragte für den Vierjahrsplan Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz Dienststelle Dänemark, Vesterpost, Kopenhagen sendt til Tyskland 1943. Passérstemplet med Af i den tyske censur i Hamburg.”

Lot nr. 195

“Postopkrævnings-Adressekort for P.O.-pakke sendt fra Ikast til Aarhus 1947. Ikke-returnerede P.O.-adressekort er usædvanlige.”

Lot nr. 196

“20 øre Chr. X på brev fra HK i København til Birkerød 1947.Påtegnet: Retur Afs. Efter Begæring af Afs. + Retur-stempel + kontorstempel fra Omkarteringskontoret. Sjælden forsendelse. “

Lot nr. 197

“27/7 øre provisorie single på anbefalet brev fra København 8 (Frihavnen) til Norge 6.9.1918.”

Lot nr. 198

“Meget berejst brev postet i bureauet Kjøbenhavn-Korsør 1895. Har passeret Hobro, Hjørring, Skjelskør, Nørre-Nebel, Faxe og Sorø inden det tilsyneladende er returneret. Med i alt 13 stempler og masser af påtegninger. Mærket defekt og brevet noget ramponeret efter den lange rejse!”

Lot nr. 199

“Adressebrev for værdipakke 200 kr., 538 gram fra Viborg til København 28.2.1915. Porto 20 + 15 øre Chr. X”

Lot nr. 200

“Kornberetning (tryksag) fra London 5.Oct. 1852 sendt forwarded til HAMBORG. Herfra sendt portofrit til Hadsund pr. HOBRO.”