2019-4

Anvisningssalg 2019-4

Auktion – sidste buddag søndag 29. december
Der kan bydes indtil kl. 24.00 – både pr. mail og post.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 151

“Ufrankeret tryksag sat i efterporto, Bredebro 21.12.00 påtegning ‘Durch den Briefkasten’”

Lot nr. 152

“Röm (Schleswig) 9.2.1896, varebestilling til Friedrichstadt (Frederiksstad) “

Lot nr. 153

“Feldpostkort, censureret, til Sønderjylland, Hamburg-Vamdrup 1917, 1 verdenskrig”

Lot nr. 154

“Nachnahme (efterkrav) 1915 incl.Postanweisung, retur,2 forsk.Hadersleben-stempler 10 pf. mærket er fra hefte. utakket øverst”

Lot nr. 155

“Feldpostkort, Sønderjylland, Wester-Satrup-Schelde, Z 924, 7.12.16 “

Lot nr. 156

“Fredericia-Padborg 8.2.1961, posthorn Terkelsbøl pr. Tinglev (nr.157.4)”

Lot nr. 157

“Hadersleben 5.1.1880 til udlandet, Kolding, til grænseporto, frimærke fra hefte”

Lot nr. 158

“Motivkort fra Faaborg 23.12.09, til Tyskland (Sønderjylland) st. Utilstrækkelig frankeret, men ingen efterporto, da senere korrekt godkendt som grænseporto “

Lot nr. 159

“Aalborg 12.10.46, bags. Grove-Gedhus POSTKONTROL. interneret tysk flygtning”

Lot nr. 160

“Tryksag fra Tønder med firkantet stempel Fredericia 2.1.1984 “

Lot nr. 161

“Motivkort Vanløse Kirke, Vanløse 11.3.14 til Rusland, ankomststemplet 4.3. og 7.3. samt 8.3. i to andre byer grundet forskellig tidsregning”

Lot nr. 162

“R-brev København 20, 3.2.1939 til Tinglev “

Lot nr. 163

“Ufrankeret brev, Bredebro 24.3.1923 til Tinglev, efterporto 40 øre i portomærker”

Lot nr. 164

“Postkort postet på Flensborg banegård, FRA TYSKLAND og Fredericia-Flensborg 1, 26.7.1928”

Lot nr. 165

“Roskilde 1.5.1941 til København, åbenbart sendt til lokalportoen for tryksager 5 øre men sat i efterporto med 2 øre, da landsportoen var 6 øre”

Lot nr. 166

“Fra Dommeren i Tønder, 26.9.1963, porto 35 øre og opkrævningsgebyr 120 øre = 155 øre”

Lot nr. 167

“Hellerup 19.12.1974, ufrankeret julebrev, der har passeret i juletravlheden”

Lot nr. 168

“Kellerup 20.3.1939, ekspresbrev øv. h. mærke med revne “

Lot nr. 169

“Placat 1822 vedr. befordring gennem poststation (Oplæst i Tinglev kirke)”

Lot nr. 170

“Placat 1811 vedr. medfølgende attester med pakkeposterne , oplæst i Tinglev kirke”

Lot nr. 171

“Placat 1819 vedr. fragtvognsførernes forpligtelser med hensyn til eftersyn af postbetjente”

Lot nr. 172

“Forordning 1781 (6 sider) Christian R vedr. postforordninger i Holsten “

Lot nr. 173

“Placat 1810, angående udskrivningen af militærkørselspenge , oplæst i kirken”

Lot nr. 174

“Fortegnelse over Stednavne, der kunne benyttes som Postadresse’. 16 siders folder, med oplysninger om stednavn, postal status og landsdel, udsendt til samtlige postkontorer og postekspeditioner 11. maj 1896. Passer ind i samtlige hjemstavnssamlinger! “

Lot nr. 175

“Bestemmelser angaaende værnepligtigt Postpersonales Fritagelse for Møde ved Krigsmagten i Mobiliseringstilfælde’, Kjøbenhavn den 8de Juli 1895. Vedlagt ‘Skema, som vil være at udfylde af statsansatte værnepligtige Postfunktionærer’. “