2019-4

Anvisningssalg 2019-4

Auktion – sidste buddag søndag 29. december
Der kan bydes indtil kl. 24.00 – både pr. mail og post.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 76

“Forwarded brev fra Haderslev 9.8.1853 til agent i Hamburg. Her postbehandlet og sendt til Holland. På bagsiden rødt rammestempel HAMBURG. Med indhold”

Lot nr. 77

“10 øre brevkort, skrevet i London 9.1.1924 og bragt til Odense med skib. Her postbehandlet og videresendt til Kbh. Underfrankeret med 5 øre – derfor sat i efterporto ’10’.”

Lot nr. 78

“4 sk. skibskassebrev fra Randers 31.7.1863 til Kbh. Annulleret med nr.stp. ‘1’ og ankomststemplet med ‘KIØBENHAVN lille KB’. Med arkivfolder.”

Lot nr. 79

“4 sk. helbrev fra Nysted 10.6.1868 sendt til Kbh. via Saxkjøbing (SAXKJØBING ANT. IV på bagsiden). Svag arkivfold.”

Lot nr. 80

“Brev til Ringsted fra Gyrstinge med PAR-stp. RINGSTED/(GYRSTINGE) 19.8.71”

Lot nr. 81

“4 sk helsagskuvert, sendt som distriksbrev fra Randers 29.10.1867 til ‘Overgaard pr. Randers’. Sjælden forsendelsestype. “

Lot nr. 82

“Legitimationskort for danske Statsborgere’ 12.7.1944”

Lot nr. 83

“4 sk. skibskassebrev fra Aalborg 9.11.1863 til Kbh. Med indhold og arkivfolder. Sendt med dampskibet ‘DANIA’, som forliste i slutningen af 1866.”

Lot nr. 84

“4 sk. skibsbefordret brev fra Aalborg 16.11.1870 til Kbh. Påtegnet ‘pr. Dania’. Dania var et nybygget skib, som i febr. 1868 overtog den tidligere ‘Dania’s rute mellem Aalborg og Kbh.”

Lot nr. 85

“Portobrev fra Kbh. 16.1.1847 til Randers. Påtegnet 18 (=porto), 2 (bærepenge) og 20 (=samlet udgift for modtageren). Alle tal skrevet med rødkridt. Desuden påtegnet ‘5’ med blæk (= gebyr for sen indlevering i Kbh. Betalt af afsenderen. Med indhold. “

Lot nr. 86

“4 sk. helbrev sendt fra Kbh. 13.8.1870 til Nibe over Aarhus og Aalborg 14.8.(70)”

Lot nr. 87

“Brev med censur på bagsiden fra HAMBURG 16.6.1940 til Charlottenlund. Stemplet ‘Aus dem Briefkasten’ .”

Lot nr. 88

“Brev med 8 øre anilin – stemplet med retvendt, men svagt AARHUS-GRENAA stp.”

Lot nr. 89

“Postkort (Suez Canal) fra Kbh. 22.12.1824 med julemærke til ‘Orup pr. Fakse’ “

Lot nr. 90

“Brev fra Kbh. til Scotland 6.5.1931 frankeret med 25 øre”

Lot nr. 91

“Adressebrev fra Lemvig 13.8.1914 til Kbh. Franko 30 øre”

Lot nr. 92

“Adressebrev fra Kbh. C 9.12.1918 til Ulsted. Franko 90 øre”

Lot nr. 93

“Adressebrev fra Kbh. C 7.10.1911 til Guldborg via Saxkjøbing “

Lot nr. 94

“Prøvekuvert fra Rudkøbing 12.7. 1999 med kontorstp. ‘Faktisk afsendt 13.juli.’”

Lot nr. 95

“Feldpostbrief – skrevet i Rusland 22.4.1916 – postbehandlet 25.4.16 i Neumünster og sendt til ‘Sonderborg auf Alsen’. Med indhold. “

Lot nr. 96

“25 øre-forsendelse fra Kbh. 21.10.1932 til London “

Lot nr. 97

“Underfrankeret brev fra FARRE 1.6.54 til Kbh. Påtegnet ‘Kassebrev’ og ’20’ med blåkridt. Kuverten frankeringsstp. ’20’ med grøn farve.”

Lot nr. 98

“Postkort med julemærke og 15 øre frimærke annulleret ‘SELDE’ stj.II”

Lot nr. 99

“Kuvert med 30 øre frankatur. Annulleret ‘BÆKKE 4.9.22’ til Thorshavn, Færøerne. Ankomststemplet ‘Thorshavn 14.9.22′”

Lot nr. 100

“Ubrugt Korrespondancekort nr. 119. Det sidste med Fr. Ix.”