2019-4

Anvisningssalg 2019-4

Auktion – sidste buddag søndag 29. december
Der kan bydes indtil kl. 24.00 – både pr. mail og post.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 51

“Hjemsendelsespas’ (=Afsked af Krigstjenesten) jan. 1850.”

Lot nr. 52

“Juleaftensbrev (m/indhold) fra Randers 24.12.1855 til Kbh.”

Lot nr. 53

“Portobrev fra. N.York 8.2.1854 til Kbh. Påtegnet ‘p Azia’. Portoberegning medfølger.”

Lot nr. 54

“2 sk. fodpostbrev (1867?). Rift i øverste del af kuverten.”

Lot nr. 55

“4 sk. helbrev fra Millinge (Faaborg) 31.1.1857 til Ebberup pr. Assens. Påtegnet ‘Haster’ (og udraderet ‘franko’-påtegning!).”

Lot nr. 56

“Anbefalet dobbeltbrev (m. indhold) fra Randers 21.6.1859. (Arkivfold i hø. side).”

Lot nr. 57

” ‘Halvporto’ skibsbefordret brev (m. indhold) fra Kbh, 25.9.1849 til Aalborg.”

Lot nr. 58

“ANGMAGSALIK. Ekspeditionskuvert, 1963 med stempel fra Ekspeditionslederen.”

Lot nr. 59

“Fattigvæsens Sag med attestnr. ‘6’ fra Karlebo Pastorat til Sorø.”

Lot nr. 60

“4 sk. (1864-udg.) fra Kbh. 14.5. (1867?) til Slagelse. Annulleret med nr.stp. ‘lille 1’ og ankomststp. med Slagelse lap. IIa-1 “

Lot nr. 61

“Forwarded helbrev skrevet i England 5.1.1863. Sendt med privatperson ‘via Ostende’ til agent i Hamburg, hvor brevet er postbehandlet og sendt til Randers.”

Lot nr. 62

“4 sk. helbrev (12.11.1863) med nr. stp. 218 og sidestemplet ‘Randers JB.P.E. 13.11. 1.TOG. jernbanestemplet tildelt 1.10.1863. (Arkivfold).”

Lot nr. 63

“5 øre helsag fra Kbh. til Malmø. Stemplet 25.9.1887 i Malmø.”

Lot nr. 64

“Ubrugt korsbånd med 5ø små hjørnetal.”

Lot nr. 65

“4 sk. helbrev fra Kbh. 15.7.1861 til Sønderborg. Påtegnet ‘No 1’ med rødkridt hvilket angiver, at brevet har ligget øverst i brevbundt nr. 1 til Sønderborg.”

Lot nr. 66

“Privatbefordret brev fra Flensborg 1.5.1846 til Schmedager (ca. 6 km. n.v. for Tinglev”

Lot nr. 67

“Helbrev fra München 24.10.1844 til Oberst von Linden i Kbh. Portoforklaring medfølger.”

Lot nr. 68

“Adressebrev for en lokalportopakke fra Svendborg (vægt 3½ kg.) 12.3.17 til jernbanebrevsamlingsstedet ‘Skaarup’. Porto 20 ø.”

Lot nr. 69

“Portobrev fra Kbh. til Randers 21.2.1842. Påtegnet ‘5’ med blæk (= gebyr for sen indlevering)”

Lot nr. 70

“2 sk. 1865 på tryksag fra Enrico Dalgas i Aarhus 7.9.1866 til Benzon “

Lot nr. 71

“Brevkort fra Nr. Sundby 20.12.1904 til Lille Arden. Påtegnet ‘Akselterp Post’”

Lot nr. 72

“Brev med 8 sk 1871-udg. (- hjørnetak) – annulleret med dagstempel fra Kbh. til Berlin.”

Lot nr. 73

“4 sk.-brev fra Kiel 12.10.1858 til Kbh. Annulleret med (sløret) nr. stp. ‘189’ og sidestemplet med læsbart DAMPSK:POST-SPED.No 3.”

Lot nr. 74

“Privatbefordret brev fra Østermølle (ved Holstebro) 11.8.1851 til Lemvig. Forseglet med en mønt (Fr. VII), hvilket var tilladt på privatbefordrede breve.”

Lot nr. 75

“4 sk på postforskudsbrev med indhold fra Roskilde 31.3.1861 til Helsingør “