2019-4

Anvisningssalg 2019-4

Auktion – sidste buddag søndag 29. december
Der kan bydes indtil kl. 24.00 – både pr. mail og post.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 26

“Brev Beskadiget ved stemplingen Helsingør Postkontor 20.10.80”

Lot nr. 27

“Brev HØNG – København Indgået beskadiget, Lukket af Postvæsnet”

Lot nr. 28

“Consignee fra Hull via København til Odder frankeret med perfin CKH”

Lot nr. 29

“Adressekort og Brevkort ubekendt efter adressen Opråbt for Budene”

Lot nr. 30

“Nov.1820 Brev med indhold København – Bordeaux DANEMARCK PAR HAMBURG T.T.R.4”

Lot nr. 31

“Brev med indhold 28.12.1826 København – Mandal via Sverige, franko Helsingborg”

Lot nr. 32

“Franko 8 Sk. Brevomslag København – Næstved Ant. III-I KIØBENHAVN 8/7 1846 “

Lot nr. 33

“Privat befordret brev med indhold til Tiufkiær”

Lot nr. 34

“Privat befordret brev med indhold fra Høirup skole til Pjedsted.”

Lot nr. 35

“Adressebrev for kurv med 2 pund blommer privatbefordret til Slagelse”

Lot nr. 36

“K.T. brev Eckernførde – Hjørring. Eckernførde, Ant. IIa 4/1 50, tidligere end Vagn Jensen reg. 9.1.1850 – 1.10.1851.”

Lot nr. 37

“Brevkort Århus C – Valby 27.12.90 Stemp. FAKTISK AFSENDT 28 DEC. UKORREKT STEMPLET”

Lot nr. 38

“Brev Haderslev – Åbenrå frim. annulleret med Post Danmark 6200 Aabenraa 06 JAN 2005 Postbudformand”

Lot nr. 39

“Feltpost brev Odense – Kroatien annulleret med FYNS POSTCENTER 3 NOV 1994 UDLAND”

Lot nr. 40

“Lokal brevkort Allinge 1.3.11”

Lot nr. 41

“SF brevkort 29.11.17 Odense – København”

Lot nr. 42

“Brevkort Revninge – Glostrup Stempler, ODENSE DALBY, Stj. II REVNINGE”

Lot nr. 43

“Brevkort Lyndby – København, Stj II. LYNDBY”

Lot nr. 44

“Brevkort Købelev – København, Stj. II KØBELEV”

Lot nr. 45

“Brev Ryslinge – København. Stempler NYBORG – FAABORG, Stj. II. RYSLINGE”

Lot nr. 46

“Brevkort Vang – Rutsker pr. Haslev Stj. II VANG “

Lot nr. 47

“KK 12 Aarup – København AARUP JB .P. E. 5.6.04”

Lot nr. 48

“Brev Astrup pr. Skjern – Kolding, BRO PR-1 Astrup pr. Skjern”

Lot nr. 49

“K.T- tryksag Kjerteminde via Odense til Aarslev 30.6.99”

Lot nr. 50

“Anbefalet brev fra Faaborg 25.8.39 til Allested.”