2019-4

Anvisningssalg 2019-4

Skriftligt formidlingssalg – Auktionen er slut. Usolgte lot kan købes indtil 8. marts ved henvendelse til Jan Bendix,, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

“Oversigt over Dampskibsfarten i de Danske Farvande i Sommeren 1855. Komplet liste”

Lot nr. 2

“Dags Dato kvittering for udlægning af post. Gebyr 66 øre. Flot”

Lot nr. 3

“1843. Brev fra DETTELBACH 4.12. til Bugholm pr. Horsens. Sendt franko Hamburg. På bagside T.T.HAMBURG 8.Dec. 43 stempel.”

Lot nr. 4

“1863. Adressebrev for pakke fra Schleswig til Gjedved pr. Horsens. Aflægges hos Bjørnbro Olesen på Søndergade.”

Lot nr. 5

“1852. Brev fra Hamburg til Mandal, Norge via Helsingør.”

Lot nr. 6

“Adressebrev for pakke fra Horsens til Kjøbenhavn.”

Lot nr. 7

“K.T. m.A. brev fra HORSENS til Ebeltoft”

Lot nr. 8

“1868. Privatbefordret brev fra Bygholm Godskontor til Oens By. 6. feb. 1868.”

Lot nr. 9

“DISTRIKTSBREV. 4 sk. helsagskonvolut fra Horsens til Elbæk Præstegaard pr. Horsens.”

Lot nr. 10

“1863. Brev fra AALBORG til Bygholm pr. Horsens. 17.12. Horsens har ankomststemplet på forsiden.”

Lot nr. 11

“Fint lille brev fra Horsens til Christianshavn med sort grevesegl på bagsiden”

Lot nr. 12

“1851. Brev fra HORSENS med 1½ ringstempel til Grasse, Frankrig. Udførlig takstanalyse på scan.”

Lot nr. 13

“1843. Kvittering fra Horsens Pakke-Post-Contoir.”

Lot nr. 14

“1848. Håndskreven kvittering for værdibrev 200 Rdl, som er angivet af indlevereren. Posten har ikke eftertalt beløbet.”

Lot nr. 15

“Færøerne. Avistbestilling fra THORSHAVN til Horsens. 20.3.1924. Lux”

Lot nr. 16

“1899 RYOMGAARD Postanmeldelse om ankommende pakke med postopkrævning fra Hobro”

Lot nr. 17

“Tilbagebetaling 0,10 kr. fra Aahus Postkontors Avisafdeling til Postekspeditionen i Hjortshøj 23.1.1919.”

Lot nr. 18

“Godtgørelsesattest mellem Trøjborg Posteksp. og Århus Nord 4.5.1992 frankeret med 20 kr. automatmærke.”

Lot nr. 19

“Attest for indkøb af Frigørelsesmidler Kalundborg 14.10.1921”

Lot nr. 20

“Adressekort for pakke Randers – Næstved Pakken frankeret med 2.10 kr.”

Lot nr. 21

“Adressekort for luftpostpakke Hvidovre – Upernavik. Stemplet 2050 øre tilbagebetalt afsenderen GRØNLANDS POSTKONTOR KØBENHAVN K.”

Lot nr. 22

“6.8.05 Ufrankeret brevkort (ubesørgeligt) dagen efter frankeres brevkortet med 1 øre af postkontoret som annulleres og postkortet påføres efterporto 8 med blåkridt. “

Lot nr. 23

“Brev 3.11.27 Stege – Vejrø Fyr ankomststemplet FEJØ 4.11.27”

Lot nr. 24

“Ufrankeret brev Viborg – Sønderborg. På bagsiden stemplet modtagelse nægtet, Åbnet af Returpostkontoret og returneret med postopkrævning 120 øre.”

Lot nr. 25

“HS3 på Indbetalingskort Ikke indløst inden henliggefristens udløb”