2019-3

Anvisningssalg 2019-3

Skriftligt formidlingssalg – Auktionen er slut.
Usolgte lot kan købes indtil 20. oktober 2019 ved henvendelse til Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund .
Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.mindre andet er aftalt.

Lot nr. 26

GRÆSTED LAP IIIb-2 på kort 13.11.1910. Stemplet blev mellem 21908 og 1914 anvendt som reservestempel sideløbende med posthusets BRO-stempel.

Lot nr. 27

Brev sendt fra Danida Missionen, Dacca, Bangladesh c/o Postafdelingen, Udenrigsministeriet, Christiansborg, 1218 Kbh. K. Postet i København til Højbjerg 1979. Udenrigsministeriet tilbød kurertjeneste til Danmark i situationer, hvor den normale postudveksling var meget usikker.

Lot nr. 28

Ufrankeret brev fra Kbh. OMK til Holte 1965 sat i strafporto 70 øre i form af 2×35 øre Fr. IX. Det ene af mærkerne er tilsyneladende et tidligere brugt mærke med annulleringsstempel. Usædvanligt.

Lot nr. 29

Postkort sendt fra Schandau i Tyskland til København K, 1907. Tilsyneladende oprindeligt frankeret med ugyldige frimærker der ikke er annullerede men indrammet til modtagerens disposition. Kortet er sat i strafporto 20 øre ved modtagelsen på 8. ombæring (fra dengang der var service til)

Lot nr. 30

15 + 5 øre helsagskuvert (KV 52) sendt fra Vejen 1941. Påsat 10 øre gebyrmærke, der dækker en eller anden ydelse, postvæsenet har leveret til afsenderen. Usædvanligt at finde på almindelige breve.

Lot nr. 31

Distriktsbrev. 4 øre 45.tryk på helbrev fra Skaarup Seminarium til Svendborg, 27.6.1888. Attest Svendsen. LUX stykke

Lot nr. 32

K.T. brev (omslag) til Hørning pr. Aarhus. På bagsiden kartenummer 68 og 8 sk. i porto.

Lot nr. 33

Ombæringskontrol. 15 forsendelser med den københavnske ombæringskontrol. Sorte, grønne og rødt stempel.

Lot nr. 34

18.3.1872. 2×3 sk. på brev fra Kjøbenhavn til Landskrona. Mærkerne annulleret med svensk stempel LANDSKRONA. Rundt hjørne på det ene mærke.

Lot nr. 35

1. ZONE. 10 Øre på brevkort stemplet HADERSLEV 25.6.1925 sendt til Kiel

Lot nr. 36

USA. Parcel Post 5 c mærke på alm. brev til Danmark. Afstemplet EAST MANHATTEN. Usædvanligt brug af mærket, men ikke ulovligt.

Lot nr. 37

Grønland. Adressekort for intern pakke fra Godthåb til Maniitsoq. Porto 3000 øre. 19.8.1985. Sendt som luftpost, men 5 dage undervejs.

Lot nr. 38

Postsager. Fire kuverter sendt som Postsag, men tre af dem frankeret. 1930 – 1978.

Lot nr. 39

Genforeningen 1920. Kundgørelse for Hæren udenst af Krigsministeriet. Se scan.

Lot nr. 40

Opkrævnings-postanvisning for pakke med opkrævning. Ikke indløst og returneret. Returporto 1,50 kr. påsat kuponen.

Lot nr. 41

Forsendelsen ikke afleveret pga. forkert placeret brevkasse. Heller ikke afhentet inden henliggefristens udløb.? Hvordan har man givet besked på, at der lå et brev?

Lot nr. 42

Kuvert til returnering af ubesørgeligt brev. Flotte stempler fra Kjøbenhavn og Horsens.

Lot nr. 43

Røveri. Kuvert med etiket: Frarøvet Post Danmark. Åbnet af ukendt person osv. Fra Maribo Postkontor 30. dec. 1997

Lot nr. 44

Mini-brev i visitkort format. 10 øre Fr. VIII fra Hellerup til Sverige. 23.1.1911.

Lot nr. 45

Hjemmefranko fra ALMINDE. 29.12.50. Hjemmefranko fra små byer er sjældne.

Lot nr. 46

Dette brevkort kan i udfyldt Stand, uden yderligere Frankering, nedlægges i Postvæsenets røde Brevkasser. Frankeret med 1 øre for at kunne befordres.

Lot nr. 47

Lukket af Nørrebro Postkontor. Beskadiget brev med to lukkeoblater. 22.4.1927

Lot nr. 48

Helsagsudklip, 27 øres frankering fra Fredericia til Hamburg 3.1.1927. Udklippet 15 øre var ugyldig på dette tidspunkt, mens 12 øre klippet var gyldigt.

Lot nr. 49

Godtgørelsesattest fra Toldpostkontoret vedr. Valutabestilling. Frankeret med 36,10 kr. Stemplet CHARLOTTENLUND 6.6.1957. Usædvanlig opkrævning

Lot nr. 50

Opkrævning af porto. Del af blanket anvendt før man indførte portomærker. Blanketten var kontrol af, at påførte portobeløb blev opkrævet og tilsvaret med frimærker. Parstykke 3 øre stemplet ESPE 5.5.1920.