2019-3

Anvisningssalg 2019-3

Skriftligt formidlingssalg – Auktionen er slut.
Usolgte lot kan købes indtil 20. oktober 2019 ved henvendelse til Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund .
Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Christianiamærke: Strøm på Dyssen 1+25 annulleret med blåt FRISTADEN/18. NOV 1981/CHRISTIANIA på brugsbrev til Hobro. Indlagt meddelelse fra Post-Inger om udgivelse – og erhvervelse – af mærket.

Lot nr. 2

Anordning om Dampskibs- og Smakkefarten mellem Kallundborg og Aarhus, samt for Farten derfra til Samsöe og Thunöe, Generalpostdirectionen, d. 19. April 1838. Original publikation på 25 sider.

Lot nr. 3

Skrivelse fra Overbestyrelsen for Postvæsenet, dateret 13. Juni 1884, hvori postkontoret i Aarhus bemyndiges til at udbetale en erstatning på 36 kr. for 2 anbefalede breve, der er gået tabt i forbindelse med dampskibet Cimbria’s forlis.

Lot nr. 4

Patent angaaende en med den Storhertugelig Oldenborgske Regjering afsluttet Convention om Postforvaltningen i Fyrstedømmet Lübeck, for Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Udstedt i København den 18. marts 1846. Original publikation på 17 sider.

Lot nr. 5

Frankobrev – mærket Frei – fra Tönning til Husum 1821. Med fuldt indhold.

Lot nr. 6

Portobrev fra Breitenberg afsendt fra Itzehoe 1854 til Gelting per Schleswig. Med rødkridtpåtegning 6, der er annulleret og tilsyneladende erstattet af en anden påtegning 6. Med fuldt indhold.

Lot nr. 7

1. slesvigske krig. Brev sendt fra Altona 11.10.1849 som Militair-Unteroff. Sache via Hamburg til det Sächsische Hauptzeughaus-Krigsgerecht i Dresden. Usædvanlig forsendelse fra 3-årskrigen.

Lot nr. 8

Postkvittering – Postschein – fra postkontoret i LAUENBURG, 9.4.1864

Lot nr. 9

Postkvittering – Posteinlieferungsschein – fra Hadersleben 2, 1906. Hadersleben 2 blev oprettet 1875 som Stadtpostexpedition.

Lot nr. 10

Postkvittering – Posteinlieferungsschein – fra Ballum / (Schleswig) 19.2.1920. Sjældent objekt fra Plebiscit-perioden.

Lot nr. 11

Postkort annulleret CHRISTIANSØ BRO IIc-2, 24.7.1935. Passérstemplet med SVANEKE BRO Ic samme dag. Tidligst registrerede eksemplar af sjældent Christiansø-stempel.

Lot nr. 12

Følgeseddel over Strk. Frimærkepakker fra Statsbanedriften afgangsstemplet med LUNDBY LAP VI, type 2, 3.6.1902. Dette LAP VI-stempel kendes ikke anvendt som annullering. Modtagerstemplet med SANDVED LAP VI samme dag.

Lot nr. 13

Ark med aftryk af i alt 11 forskellige KØBENHAVN / OMK BRO Vc-stempler, 6.8.1928, inkl. stemplet med sidenummer 5, der ikke er registreret anvendt i Skillings katalog. Med bemærkninger om svigtende kvalitet i aftrykkene ved nogle af stemplerne.

Lot nr. 14

Krigsfangebrev fra Charlottenlund 13.9.1918 til krigsfange i den engelske privilegie-lejr Feltham, der blev indrettet for de sønderjyske krigsfanger i England. På bagsiden påtegnet 26/9-18, der muligvis er modtagelsesdagen.

Lot nr. 15

15 øre Chr. helsagskort sendt fra Svendborg 1924. Med etiket: For at undgaa Forveksling bedes det paaset, at Adressen bliver skrevet fuldt ud: Tharald Madsen – ikke Th. Madsen.

Lot nr. 16

Isflyvning 1929. Luftpostbrev afstemplet KØBENHAVN/LUFTPOST (2) 4.3.1929 sendt til Marslev, hvor det er modtaget dagen efter og videresendt til Viborg. Der var etableret isflyvninger mellem København og Marslev i perioden 18.2. – 6.3.1929. Som altid filatelistisk anvendelse.

Lot nr. 17

Postbesørget ufrankeret (Modtageren betaler portoen)-brevkort afsendt fra Julianehåb, Grønland til Holstebro. Påtegnet 100 svarende til dobbelt porto, men der er kun opkrævet 50 øre svarende til enkeltportoordningen. Meget usædvanlig anvendelse fra Grønland.

Lot nr. 18

Anbefalet luftpostbrev fra Ålborg til USA 1960 indleveret efter normal åbningstid og derfor påført gebyr 20 øre indbefattet

Lot nr. 19

Adressekort for pakke fra Vanløse til Oslo 1944. Med kemisk censur fra den danske censur på kuponen, der var beregnet til udlevering til adressaten sammen med pakken.

Lot nr. 20

Brev fra Krankenkasse bei der Deutschen Arbeitsvermittlungsstelle in Kopenhagen på Vesterport sendt til Berlin, 3.11.1942. Indgået med mangel af frimærke på censurkontoret i Berlin og derfor forsynet med kontorets rammestempel: Ohne Marke eingegangen A.B.P.-Post b. Landsmann katalognummer BB3.2, der er anført som sjælden.

Lot nr. 21

Brev fra dansk Finlandsfrivillig under Vinterkrigen, 1940. Med langt indhold, der beskriver rejsen til Ulleåborg (Oulu) og krigstilstanden i området. Brevet er hjembragt til København af en anden Finlandsfrivillig, for at få det hurtigere frem. Indholdet har desuden en karakter, så det næppe var gået gennem censuren. Postet ufrankeret og sat i strafporto 20 øre. […]

Lot nr. 22

Luftpostbrev til Taiwan 8.8.1971. Returneret med masser af påtegningen + taiwanesisk formular på bagside.

Lot nr. 23

Hærværk. Brev afsendt ca. 2000, videresendt af postvæsenet i lukket plastikkuvert med label: Farvepatron smidt i postkasse. Fremsendes emballeret. Post Danmark beklager. (Heldigvis) sjælden forsendelse.

Lot nr. 24

Usædvanlig adressering. 6 øre bølgelinje på tryksag adresseret til Kofoed (Der er kun en) / S. Med ombæringsstreger fra Kbh. S, 1950.

Lot nr. 25

5 øre bølgelinje på tryksag til Postmester Holm, Bramminge, 1938. Returneret med påtegning på bagsiden: Adressaten død for flere Aar siden + linjestempel BRAMMINGE -2 NOV. 1938.