2018-4

Anvisningssalg 2018-4

Eftersalg

Auktionen er slut.
Usolgte lot kan købes frem til den 13. januar 2019 kl. 21 ved henvendelse til Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 26

“5+5 og 10+5 Dybbøl på brev annulleret PAQUEBOT/PORT-SAID 1937. Formodentlig fra dansk skib, der har passeret Suez-kanalen. Meget usædvanligt at se dette stempel på dansk frankering.”

Lot nr. 27

“I alt 15 forsendelser med SF-overtryk, inkl. 5 øre frimærke på brevkort, 10 øre frimærke på brev og i alt 13 helsager og korrespondancekort.”

Lot nr. 28

“Femkantfoldet brev dateret 4. dec. 1810 sendt til Roskilde. Ingen postale påtegninger. Mærker fra segllukning på bagsiden”

Lot nr. 29

“To stk. fire R.B.S. Thiele II rødbrun på 2. vægtklassebrev fra Roskilde til Storeheddinge, annulleret med NUM 58-1 og sidestemplet ROESKILDE ANT III-1, 24.6.1854. Brevomslaget er anvendt som notatpapir og derefter anvendt (med bagsiden udad) som omslag for et tjenestebrev, der er sendt ufrankeret fra STOREHEDINGE den 27.6.1854 forsynet med et 1½ rings stempel fra […]

Lot nr. 30

“Fire R.B.S. (Ferslev) på brev fra Roskilde til Køge annulleret med STU samt (del af) ANT III (pølsestempel) den 17. 10 1851”

Lot nr. 31

“To 2 sk. tofarvet (AFA nr. 16, tryk IX) på brev fra Roskilde til København annulleret med ROESKILDE, KOM 58-2 den 4.1 18??. Stemplet kendes anvendt fra marts 1874 til oktober 1876”

Lot nr. 32

“Kongelig tjeneste med Attest – brev fra København til Roskilde. Afgang København 18.11. sen eftermiddag/først på aftenen, København ”ventestempel” dagen efter og ROESKILDE ANT III-2 ankomststempel den 19.11. 1867 på bagsiden”

Lot nr. 33

“Ovalt DSB-stempel fra GADSTRUP på klip med trestribe 8 øre tofarvet. Desuden Roskilde BRO I-a den 6.8.02”

Lot nr. 34

“Brev til Frk. Amalie Madelung sendt fra Hvalsø til Frederiksberg. Annulleret med NUM 146 samt Hvalsø LAP IIa den 17.10 18??. Begge i violet farve.”

Lot nr. 35

“Pakkefølgebrev på pakke sendt fra Roskilde til Fredericia med takstpåtegning i rødkridt. Etiket Fra Roskilde 314 samt ROESKILDE LAP VI (buet post) dateret 3.9.1877. Der er årstal i selve brevet.”

Lot nr. 36

“Flot 5-stribe af AFA nr. 68 med ST. JØRGENSBJERG stjernestempel.”

Lot nr. 37

“Flot brev med 4-stribe 8 øre tofarvet plus et ekstra, i alt 40 øre sendt fra Roskilde til Lovrana i Istrien (Østrigsk Italien). Annulleret med BRO Ia den 26.4.1899”

Lot nr. 38

“Brev fra Frederikssund til Roskilde fra Frederikssund med 4 Sk 9. tryk annulleret med NUM 20 og Frederikssund posthornstempel. Ankomststemplet i Roskilde samme dag med ROESKILDE ANT III-3”

Lot nr. 39

“Brev fra Roskilde til Fredericia annulleret med NUM58-1 samt ROESKILDE LAP VII (buet post) den 17.2. 1879. FREDERICIA LAP VII 20.2 på bagsiden”

Lot nr. 40

“Brevkort fra Sverige (Motiv Helsingborg) til Skalstrup ved Roskilde den 6.9.99. Postet ombord på færgen og derfor stemplet Paquebot samt annulleret ”Fra Sverige” i Helsingør, 6.9.99. Ankomststemplet i Roskilde samme dag (obs. hurtig ekspedition) med LAP IIb-3. Paquebot stemplet fra Helsingør er sjældent og ikke prissat i Nordfrimex kataloget.”

Lot nr. 41

“Postkvittering fra Roskilde Postkontor. Månedafregning (juli og august 1873) for portoudgifter fra Lindholm Gods. Kvitteret den 1. sept. 1873 af postmesteren i Roskilde (herr. Holmblad).”

Lot nr. 42

“KØBENHAVN – ROSKILDE. Flot klip med det sjældne bureaustempel. Bureauet var et lokalt bureau, der ikke stemplede meget.”

Lot nr. 43

“Rekommanderet luftpostbrev fra Aarhus til Linau, Letland, 3.11.1928. Frankeret med 10, 15 og 25 øre Gl. Luftpost samt 15 øre karavel.”

Lot nr. 44

“Luftpostbrev fra København til Italien, 23. AUG. 1933. Frankeret med 25 og 15 øre Gl. Luftpost.”

Lot nr. 45

“Luftpostbrev fra Nørre-Aaby 15.8.1941 til Beverly Hills, USA. Tysk censur fra Frankfurt.”

Lot nr. 46

“Luftpost brevkort fra København til Italien 6.9.1945 med dansk efterkrigscenur nr. 210”

Lot nr. 47

“Værdibrev, 4 sk. helsagskonvolut opfrankeret 4 sk. indehold. 9 Rdl. 3 sk. Talt på Nyborg Postkontor.”

Lot nr. 48

“RATZEBURG langstempel i RØDT på prefil brev, 3.1.1832 med Frederik VI’s storsegl på bagsiden. Sendt til papsit Grüneberg i Mustin. IKKE registreret med rød farve i Feuser’s Deutsche Vorphilatelie, 1988”

Lot nr. 49

“Von Altona langstempel på prefil brev til Botzen, 9.2.1793. Feuser nr. 82-3.”

Lot nr. 50

“Kvittering fra SEGEBERG Postkontor, 19. maj 1840 for 1 pakke samt kvittering (ubrugt) fra General-Postamtets Bogholder-Contoir”