2018-4

Anvisningssalg 2018-4

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er fredag den 28 december 2018, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 21:00.

Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

“Lille brev fra Kjøbenhavn 14.12.1848 til Hamburg. Påtegnet ”Frit med Dampschiff Malmoe” og ”5” for indlevering efter lukketid”

Lot nr. 2

“Del af pakkeomslag sendt 12. april 1940 fra FELDPOSTSENDUNG til Inf. Reg. 326, der var lokaliseret i Slagelse. Sjælden forsendelse til tyske styrker i Danmark”

Lot nr. 3

“R-brev fra HVIDOVRE (uds.stj.stp.) 4.5.1942 forsøgt sendt til Sverige. Tilbageholdt med violet stempel ”Fra Udlandspostkontrollen/Retur Afsenderen” og på bagsiden ”UDFØRSELSFORBUDT INDHOLD””

Lot nr. 4

“Brev fra Horsens 13.12.1940 forsøgt sendt til Frankrig. Postalt stempel ”Postudvekslingen indstillet/Retur Afsenderen”. Inden returneringen er brevet sendt via den danske censur, der har åbnet det og påført returstemplet ”Fra Udlandspostkontrollen/Retur Afsenderen”.”

Lot nr. 5

“Brev fra Flensburg 16.7.1943 til Udenrigsministeriet, Christiansborg, København. Med konsulær egencensur ”GEPRÜFT/Königl. Dänisches Konsulat/Flensburg” + underskrift. Desuden passérstempel Af fra censuren i Hamburg.”

Lot nr. 6

“Tysk censurering af indenrigspost i Danmark. Lot med brev og brevstykker der indikerer tysk censur af forsendelser til danske militære institutioner efter 29.august 1943. Bilagt artikel, der beskriver emnet og materialet.”

Lot nr. 7

“Placat vedr. optrettelsen af et regnskabsførende postcntoir i Skjælskør 11. maj 1844”

Lot nr. 8

“Placat, hvorved Forbuddet i Placaten af 19de Oktober 1811 mod danske Banksedlers Forsendelse til Stæderne i Hertugdømmerne, sydligere end Haderslev og Tøndern, ophæves, 24. September 1813”

Lot nr. 9

“Brev forsøgt sendt fra England til Danmark 4. april 1940. Returneret med ”POSTAL SERVICE SUSPENDED/RETURN TO SFENDER”. Bemærk stavefejl i det meget primitive stempel”

Lot nr. 10

“Brev forsøgt sendt til Kuwait 1991 men returneret i 1992, da brevet er fundet ved sækkerensningen ved Postsækkedepotet. Medfølgende forklaring.”

Lot nr. 11

“Militaria-brev fra 3-årskrigen sendt 20.3.1850 fra den slesvig-holstenske kavaleribrigade i Altona til Kommandoen for det 2. slesvig-holstenske jægerkorps i Kiel”

Lot nr. 12

“Postsache sendt 8.3.1849 under 3-årskrigen fra Lübeck til Generalpostdirektionen i København. Fyldestgørende beskrivelse vedlagt.”

Lot nr. 13

“4 Sk. 1858, tryk III på brev ann. NUM 12 sidestp. CHRISTIANSFELD, ANT VI”

Lot nr. 14

“7½ pf. Slesvig-helsag opfrankeret med 7½ pf. sendt fra Postmester Rhæder 13.2.1920. Sidestemplet COMMISSION/SLESVIG/INTERNATIONALE”

Lot nr. 15

“Skipper-brev fra København til Madeira 1814. Befordret med ”Captain Peder Pedersen”. Fuldt indhold.”

Lot nr. 16

“Brev fra Newcastle sendt 23.12.1847 via London-Hamburg til Randers. Passérstp. K.D.P.A. ALTONA”

Lot nr. 17

“Julemærke 1965 på underfrankeret brevkort sendt lokalt i Køge. Påtegnet ”30””

Lot nr. 18

“1864-krigen. Brev fra Bremen via Hamburg til København 14.4.1864. Med apteret HAMBURG-stempel på bagsiden”

Lot nr. 19

“SONDERBURG to-ringsstempel på brev med lidt defekt 1 Groschen Norddeutscher Postbezirk sendt til Berlin”

Lot nr. 20

“HEJLS stj.stp. som ankomsttempel på brevkort fra Glostrup 1910”

Lot nr. 21

“SEJLSTRUP uds.stj.stp. sidestp. SKJØRPING på brevkort 1937”

Lot nr. 22

“R-breve fra DEN DANSKE KOMMANDO I TYSKLAND, ann. med kommandostemplet m/ romertal I. (provokeret)”

Lot nr. 23

“1. verdenskrig. Ufrankeret feltpostbrev sendt 1914 fra soldat v/ 1. Australian Imperial Division i Ægypten til Underkorporal ved Livgarden i København. Herfra omadresseret til Lyngby, Dalby og Martofte. Undervejs sat i 40 øre strafporto. Vedlagt foto af de australske soldater foran pyramide. Sjælden forsendelse.”

Lot nr. 24

“Ubrugt kort beregnet til meddelelse om adressen under Feltpost Sjælland-øvelsen i oktober 1956”

Lot nr. 25

“Ubrugt kort beregnet til meddelelse om adressen under feltpost-øvelsen i september 1962”