2018-2

Anvisningssalg 2018-2

Auktionen er slut. Usolgte lot kan købes frem til den 7. juli kl. 21 ved henvendelse til Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund . Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Et værdibrev fra Roskilde til Københavns Magistrat med 2 sk. og 8 sk. krone-scepter-sværd . Ann.med NUM 58-2 samt Roskilde ANT III-2 den 9.10.1868. Lilla kontroletiket og TALT på brevet.

Lot nr. 2

Rek. helsags-forside opfrankeret med bl.a. to AFA 100 sendt fra Roskilde til Schweiz 20.10.1918.

Lot nr. 3

Smukt lille rek.-brev fra Roskilde til Næstved med AFA 94 (27 på 68 avisporto).

Lot nr. 4

AFA nr. 5 med dobbeltannullering af NUM 58 og NUM 1. Attest Vagn Jensen.

Lot nr. 5

Censurbrev fra Viby S 9.12.41til Hamburg. Returneret til afsender. Censurstempler på bagsiden. Bagklappen mangler.

Lot nr. 6

Fint lille 4 RBS (Ferslev) brev med stumpt stempel, og Roskilde ANT-1 på forsiden 3.10.1852.

Lot nr. 7

Smukt brev til Roskilde Amtsraad fra 3.1.1878. Mærket er annulleret såvel med et svagt Hedehusene LAPVIa-1 som NUM 58-2. Desuden endnu et svagt Hedehusene LAP stempel under Roskilde LAP VII a (buet post). Endelig et flot Hedehusene LAP VI a-1 fra 3.1.1878.

Lot nr. 8

Flot forside af pakkefølgebrev med 8 sk. krone-scepter-sværd. Mærket er annulleret såvel med NUM 58-2 som med Roskilde ANT III-2, hvilket er usædvanligt.

Lot nr. 9

Fattigsag, sat i porto til 6 sk. fra København til Roskilde 28.12.1883. Omadresseret til Hotel Phønix i København (her holdt Sæby-Gjershøj sogneråd til i en længere periode). To Roskilde ANT III og et København stempel på bagsiden.

Lot nr. 10

Fattigsag sat i porto til 6 sk. sendt fra Roskilde til Sæby-Gjershøj Sogneraad (her med den ”rigtige” adresse på Hotel Phønix i København). Flot Roskilde ANT III-2 den 16.1.1868. Ankomststemplet i København samme dags efter middag kl. 5 ¾.

Lot nr. 11

Postkort sendt fra Trollhätttan i Sverige til Gadstrup/Danmark. Ankomststemplet med Roskilde LAP IIb-4 den 23.6.(1903) og endvidere stemplet i Gadstrup med flot og sjældent ovalt DSB stempel den 26 JUN 1903.

Lot nr. 12

Et beklippet pengepostbrev (Indlagt kr. 7000.-). Fra Roskilde til Overformynderiet i København den 1.7.1908. Lakseglsaftryk og ankomsstempel (Københavns Pengepostkontor) på bagsiden.

Lot nr. 13

Adressebrev fra Roskilde til Rudkøbing med tre stk. AFA 34B, annulleret med Roskilde BRO Ia den 1.9.04 og ankomststemplet Rudkøbing dagen efter.

Lot nr. 14

Sjovt lille pakkefølgebrev (?) sendt fra Roskilde til Odense 3.1.20. Her er det ”Opraabt for budene” den 5.1.1920, og forsynet med RETOUR stempel. Returstemplet med Roskilde BRO III den 7.1.1920.

Lot nr. 15

Expresbrev fra Roskilde til BT i København. 20 øres helsag korrekt opfrankeret med gebyr på 80 øre, som er betalt med fire stk. AFA 315. Stempel med Roskilde BRO III den 5.8.1949.

Lot nr. 16

AFA 209 som singlefrankatur på rek. brev (20 + 30 øre) fra Roskilde til København den 1.7.1940.

Lot nr. 17

AFA 280 som singlefrankatur på rek. brev fra Roskilde til Dronningmølle 20.8.45 . Tre laksegl samt Helsingør og Dronningmølle ankomststempler på bagsiden.

Lot nr. 18

BRO 1c Marstal (sjældent stempel) anvendt som ankomststempel den 6.8.30) på brevkort sent fra Roskilde den 5.8.30. Det er ostehandler Poul Tholstrup som bestiller 3 ks. god Roquefort oste hos den kendte osteproducent Marius Boel i Marslev og ikke som Postvæsenet læste det Marstal.

Lot nr. 19

Søndagsbrev fra Roskilde til Nykøbing Falster sendt 28.2.31.

Lot nr. 20

Søndagsbrev fra Roskilde til Rudkøbing sendt 9. JUN 1951.

Lot nr. 21

Adressebrev fra spritfabrikerne i Roskilde til Guldborg (Lolland) frankeret med seks 5 øre perfin DDSF sendt 2.3.14. Nørre-Alslev og Guldborg ankomststempler på bagsiden.

Lot nr. 22

8 øre tofarvet på illustreret kuvert fra Borup (LAP IIa 9.4 (1892). Indholdet er skrevet på papir med samme dekoration som kuverten, dateret Svenstrup 9.4.92. Ankomststemplet med svagt BRO 1Gjentofte den 10.4.92. Lille rift på bagklappen.

Lot nr. 23

Brev fra Borup (i sydlige Jylland) sendt til Gram frankeret med i alt 20 øre. Annulleret 5.3 (1892). Dengang lå Gram i det tysk besatte Sønderjylland. Derfor udlandsporto. Ankomststemplet med tysk GRAMM-stempel på bagsiden.

Lot nr. 24

Fortegnelse over Frimærkepenge. Katalog af Carl Lund-Jensen og Jørgen Sømod. 1975.

Lot nr. 25

Landslejren HALD. Særstemplet VIBORG 18. JULI 1962. Et af de bedre stempler.