Auktion 2017-4

Anvisningssalg 2017-4

Eftersalg

Anvisningssalg 2017- 4 er afsluttet.
Usolgte lot kan kan købes til limit ved henvendelse til Ebbe Meyer, Jørlunde Overdrev 1, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 37. E-mail: em@dphs.dk. indtil den 19 januar 2018 kl. 21:00.
Der tillægges 10 % i provision + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 151

Tjenestebrev sendt fra Maribo til Helsingør, stemplet med Kombi stempel N.Sj.JB.P.B. 15/12 – 229

Lot nr. 152

Plakat vedrørende oprettelse af Mariager Postkontor, 14.5.1931.

Lot nr. 153

Censureret brev fra København til Göteborg 20.1.42, med Chr. X mærkat.

Lot nr. 154

Expresbrev fra Frifelt til Sverige annulleret med bureaustemplet BRAMMINGE / TØNDER 30.12.46.

Lot nr. 155

Et fængselsbrev Post Boks 120 RINGE til Post Boks 55 NYBORG 6.10.1988.

Lot nr. 156

Flot dekorativt expresbrev fra København til Stockholm 31.1.1948.

Lot nr. 157

Brev fra Hvissinge til Roskilde 4.3.1847 påskrevet ”Med godhed”. Med indhold, afskrift medfølger.

Lot nr. 158

Rek. brevkort med komplet Landsdelsserie Sydjylland, stemplet Hvidovre den 26.7.1977.

Lot nr. 159

Brevkort fra Århus til Hvidovre, gået retur med ett. P25 (5-88 A7) den 24.4.1989.

Lot nr. 160

Et grønt Postbevis fra Københavns Pakkepostkontor på en PA på 100 kr. til Glostrup 12.8.1881.

Lot nr. 161

6 ubrugte postkort med forskellige motiver fra Hvidovre.

Lot nr. 162

Brev fra Hvissinge til Kammerraad (Johan Carl) Albreikt i Roskilde den 17.10.1833. Med indhold.

Lot nr. 163

Et brev fra Hvissinge til Kammerraad (Johan Carl) Albreikt i Roskilde den 8. juni 1833. Med indhold.

Lot nr. 164

Et brevkort: Foreningen Dannevirke nr. 464, med motiv fra Glostrup lejren.

Lot nr. 165

Et brev fra Hvisinge til Kammerraad Fritz i Roskilde, påskrevet ”Bedes afsendt fra Glostrup Station i dag den 30 august”. Med indhold, afskrift medfølger.

Lot nr. 166

Brev fra Hundie til Roskilde den 3. juni 1868. Med indhold, Afskrift medfølger.

Lot nr. 167

KT-brev fra Sognepræsten i Vallensbæk til Roskilde den 5.9.1845. Med indhold, afskrift medfølger.

Lot nr. 168

Brev med indhold fra Taastrup til København den 17. februar 1760.

Lot nr. 169

Brev med indhold fra Glostrup til Forvalter Boch i Roskilde den 27. 6. 1816. påskrevet  ” Det aflægges hos hr. Købmand Borch i Roskilde som er saa god at lade dette brev sendt til Forvalteren”.

Lot nr. 170

Et grønt Postbevis fra Københavns Pakkepostkontor den 2.6.1881. På en PA på 20 kr. til Pastor Stup i Glostrup. Betalt med 28 øre.

Lot nr. 171

Cours-Circulaire fra 16.7.1850 angående ændringer i postgangen, som følge af Treårskrigen.

Lot nr. 172

Cours-Circulaire nr. 8 fra 30.4.1850 vedrørende dampskibet ”Vildanden”, samt skibsforbindelsen mellem Ystad og Stralsund.

Lot nr. 173

Circulaire nr. 57 fra 17.12.1849, vedrørende dampskibene ”Slesvig”, ”Skirner” og ”Obotrit”

Lot nr. 174

Nye poster pr. 1.4.185: Kjøge-Ringsted, Storeheddinge-Kjøge, Præstø-Tappernøie mfl., derudover en indskærpelse om vægtgrænsen for rejsegods. Fra Circulaire nr 4 pr. 30. marts 1852.

Lot nr. 175

Circulaire  nr. 25 af 16. nov. 1855 vedrørende takster for Dansk Vestindien m.m., bl.a. om danske skibes forpligtelse til, uden betaling at befordre den vestindiske brevpost mellem moderlandet og DVI.