Anholt 1814-1914

Den 14, november 2023 havde vi i DPHS’ Aarhus-afdeling den fornøjelse at høre Erik Sørensen fortælle lidt om Anholts posthistorie, efter at Kielertraktaten af 15. januar 1814 havde afsluttet krigen, og de sidste englænderne gradvis i løbet af 1814 havde forladt øen, som de havde haft besat siden den 18. maj 1809, og om tiden frem til den 15. marts 1913, hvor det var DFDS, der overtog sejladsen og dermed også postbesørgelsen af øen.

Det var en fornøjelse at opleve, hvordan Erik krydrede sin fortælling med små lokale historier om de mange personer, der i tidens løb havde været involveret i postbefordringen til Anholt.