Aarhus på Katastofekurs

På mødet i Aarhus den 19. februar 2019 fortalte Hans Urbak om katastrofer, brand og fly nedstyrtninger samt skibskatastrofer. Under foredraget stiftede vi bekendtskab med nogle af de forhindringer, vores post kan komme ud for. Dertil findes ofte nogle oplysninger ved f.eks. et stempel, notat eller en etikette. Hovedvægten var lagt på transporterne i luften, på land og i vand. Der blev også talt en del om: “Hvorfor gik det galt” og “Hvad var konsekvensen” – men det dystre emne til trods var det absolut en hyggelig aften med Hans.