4. december – Penge til modtager

Selv om det er jul, må man ikke sende penge i et almindeligt brev. Brev fra Sædding 5. december 1932 til Aarhus frankeret med 15 øre for almindeligt brev indtil 50 gram. Brevet er ”fanget” på Skern Postkontor med påtegning på bagsiden: ”Formodes at indeholde uangivne penge”.

Takseret som rekommanderet brev (og ikke værdibrev!) med 40 øre portomærker for 25 øre anbefalingsgebyr og 15 øre i efterporto (strafporto).  Beløbet er først anført med ”40” med blå kridt. Denne strafportotakst var gældende i perioden 1. juli 1928—30. juni 1940.

Brevet tilhører Palle Offersen.