19. december – Bøger til Berlin som R-tryksag i 14. vægtklasse

En god julegave er ofte en boggave. Det gælder også, når modtageren bor i et andet land. 14. vægtklasse R-tryksag til Tyskland, afsendt fra København den 19. december 1941 – porto i alt 142 øre = 8 øre pr. 50 gram (651-700 g) 14×8= 112 + 30 øre i R-gebyr.

Med privat afsender men sendt gennem Danske Boghandleres Kommisionsanstalt. Denne forsendelsestype er beskrevet i ”Særlige bestemmelser vedrørende postforsendelser til og fra udlandet, januar 1941”:

Bøger og julehæfter kan afsendes til udlandet fra boghandlere gennem Boghandlernes Kommisionsanstalt i København efter nærmere regler, som af Københavns Boghandlerforening og Den danske Provinsboghandlerforening er meddelt boghandlerne. Den enkelte boghandler kan ikke direkte indlevere forsendelserne. Det er tilladt på disse foruden boghandlerens firmaseddel eller stempel, der altid skal findes på forsendelsen, at anføre kundens navn og adresse. Bøgerne m.v. må ikke indeholde noget som helst skriftligt, altså heller ikke en hilsen e.l. og tilladelsen omfatter alene ubrugte bøger fra boghandlernes lager. For disse forsendelser er der af Direktoratet for Vareforsyning givet Boghandlerforeningen en generel udførselstilladelse.

Brevet tilhører Bo Bjerre Jakobsen.