Sæsonens mødeprogram

Mødeprogram: 2023/2024

Dansk Posthistorisk Selskab afholder både online-møder (via Zoom) og fysiske møder rundt omkring i landet. Se programmet for online møderne nedenfor.

Online ved hjælp af Zoom

Dato Foredragsholder Emne
2023
Tirsdag 5. sep “Mit seneste fund” – Indsend scans til Bo Bjerre (bo.bjerre@gmail.com) senest en uge før mødet, så vi kan præsentere dine fund på en god måde.
Link til Zoom-mødet finder du i DENNE NYHED (husk at logge ind på siden først)
Tirsdag 3. okt Mette Fløjborg Vil du lære lidt om at læse gotisk skrift? Så er denne aften lige noget for dig. Mette Fløjborg vil give os en introduktion til gotisk skrift, og derefter vil vi drøfte med jer, om vi skal holde et kursus i at læse og skrive gotisk. Inden mødet kan du orientere dig på www.gotisk.dk, hvor du også kan købe en bog, der kan anvendes på et kursus hen over vinteren
Tirsdag 7. nov John Buur Christiansen Søndagsbreve 1929 – 1972.
Søndagsbreve kender alle, men der er mange forskellige perspektiver på denne særlige danske forsendelsestype. Hør om andre hellige end søndage, vignetterne, de lokale gummistempler, de fortrykt kuverter, søndagsbreve fra udlandet og se det meget sjældne fjernskriverbrev sendt på en søndag.
Link til Zoom-mødet finder du i DENNE NYHED (husk at logge ind på siden først)
Tirsdag 5. dec Julequiz. Vind en flot bogpræmie, værdi over 1.000 kr., sponseret af Fyns Frimærke Service. Vi sammensætter en god portion spørgsmål i varierende sværhedsgrad, og du svarer digitalt via en app på din telefon eller direkte på en PC.
2024
Tirsdag 6. feb Vi indleder året med et vidensudvekslingsmøde under temaet ”Hvad er det?”.
Vi har nok alle forsendelser, vi mangler hjælp til analyse af eller ting i den danske posthistorie, vi ikke forstår. Men der sidder ofte andre samlere, der kan hjælpe!
Medlemmerne opfordres til senest 1 uge inden mødet at indsende scans (+ evt. en medfølgende tekst) til Bo Bjerre Jakobsen (bo.bjerre@gmail.com) af ting, de gerne vil drøfte med os andre. Det vil herefter blive præsenteret på mødet.
Tirsdag 5. mar Ole Maintz Dokumentation for oprettelse af brevsamlingssteder i Danmark fra 1852 til 1875.
Foredraget er en optakt til Ole Maintz’ artikelserie i PHT i jubilæumsåret.
Tirsdag 2. apr Lasse Offersen Kildekritik for begyndere. Som samler af posthistorie gælder det om at være kritisk over for de udsagn og den information, man anvender og senere selv præsenterer for andre samlere. Denne aften vil Lasse Offersen giver os en introduktion til kildekritik, og vi skal lære om begreber som primære og sekundære kilder og brugen af kildekritik som værktøj.
Information om de enkelte Zoom møder slås op her på hjemmesiden og udsendes til alle medlemmer per email et par dage inden møderne afholdes. Du kan læse mere om, hvordan du kommer i gang med Zoom i vores lille vejledning, som du kan finde HER.
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:
John Buur Christiansen tlf. 29 62 50 03
Bo Bjerre Jakobsen tlf.  28 99 25 66

Dansk Posthistorisk Selskab afholder fysiske møder i Odense og Aarhus samt rundt omkring på Sjælland. Se programmerne for de fysiske møder nedenfor.

Odense

Mødested:
Mødelokalet Juelsmindevej 35, 5200 Odense V
Dørene åbnes kl. 19.00, og møderne starter kl. 19.30.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand under mødet.

Ud over aftenens foredrag vil vi forsøge at tage et lille emne op efter medlemmernes ønsker f.eks. brevanalyse, en postrute eller…
Dato Foredragsholder Emne
2023
Mandag 4. sep Vilhelm Schmidt Båndmaskinstempler
Mandag 13. nov Finn Skriver Laursen Historien om firmakuverter (ændret i forhold til tidligere meddelt)
2024
Mandag 29. jan Per Rønberg Sønderjyder i Østafrika under 1. Verdenskrig  (Ny dato)
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:
Carsten Bjerg tlf. 23 62 93 30
Palle Offersen tlf.  40 22 19 85

Sjælland

Mødested:
Vi holder ikke længere møder på et fast sted i Københavnsområdet. I stedet afholder vi møder på weekenddage rundt omkring på Sjælland.
Mødestedet er angivet ud for de enkelte møder.
Møderne starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.00. med dette program:
10.00 Dørene åbner, bytning og samvær
11.00 Stil dine spørgsmål til en erfaren samler
12.00 Frokost
13.00 Tema-drøftelse eller workshop om et udvalgt emne, som bliver annonceret senere. På den måde kan vi vælge et aktuelt emne til mødedeltagerne
15.00 Tak for i dag

Dato Sted Emne
2023
Søndag 17. sep Mødet afholdes i samarbejde med Slagelse Frimærkeklub i
Kongehavecenteret, Svendsgade 102, Slagelse
Tema: Brevsamlingssteder – med oplæg af Christian Trapp-Schmitt
Søndag 12. nov Mødet afholdes i samarbejde med Birkerød Frimærkeklub i
Birkerød Idrætscenter, sal 1/Glassalen, Bistrupvej 1, Birkerød
Tema: Modtagelsesbeviser  – med oplæg af Niels Kristian Hansen
BEMÆRK at datoen er forkert i PHT nr 2.
2024
Søndag 18. feb Mødet afholdes i samarbejde med Fløng- Hedehusene Frimærkeklub
Sted: Lokale 2 i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Tema: (følger senere)
Søndag 14. apr Mødet afholdes i samarbejde med KPK
Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang B, stuen th. 1463 København K.
Tema: (følger senere)
Mødedeltagelse er gratis. Parkering og servering afhænger af, hvor mødet afholdes. Vi prøver at stile efter at holde møderne på steder med gode transport- og parkeringsmuligheder, og der vil blive aftalt en mulighed for at købe frokost på stedet.
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:
John Buur Christiansen tlf. 29 62 50 03
Niels Erik Thunbo Pedersen tlf. 40 77 95 55

Aarhus

Mødested:
Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C (se kort) – Læs mere om adgangsforhold under programmet.
Dørene åbnes kl. 19.00, og møderne starter kl. 19.30.

Dato Foredragsholder Emne
2023
Tirsdag 12. sep. Gert Jacobsen Soldaterpost, -mærker og -helsager under 1. verdenskrig
Tirsdag 10. okt. Hans Ole Alexandersen Vi skal kigge på Udlandspostkontrollen og dens forløbere fra Hamburg og Berlin, samt Udlandskontrollen. Der tages udgangspunkt i tryksagsforsendelserne og deres behandling. Vi skal også vende telegram- og telefoncensuren. Derudover viser Hans Ole nogle af topobjekterne fra egen samling.
Tirsdag 14. nov. Erik Sørensen Lidt om Anholts Posthistorie efter at Kielertraktaten af 15. januar 1914 havde afsluttet krigen, og de sidste englænderne gradvis i løbet af 1814 forlod øen, som de havde haft besat siden den 18. maj  1809, og om tiden frem til den 15. marts 1913, hvor det var DFDS der overtog sejladsen og dermed også postbesørgelsen af øen.
Tirsdag 12. dec. Kaj Ullerup Kaj vil indlede aftenen med sit foredrag ‘Luftpost ad libitum’. Efter foredraget er der julefrokost. Husk tilmelding til Torben Hjørne (torben.hj@gmail.com eller tlf. 22 28 03 66).
2024
Tirsdag 9. jan. Uffe Olsen og Kaj Erik Ullerup Året indledes med causeri over danske bureaustempler.
Tirsdag 6. feb. John Vestergaard Foredrag over samlingen med danske kvadrater, der er et traditionelt eksponat men med masser af posthistorie i.
Tirsdag 12. mar. Lars Kjærgaard Vi markerer jubilæumsåret med et foredrag om Chr. den 4’s lovbog med loven om etablering af det danske postvæsen. Lars Kjærgaard viser et eksemplar af lovbogen, der er arvet gennem fire århundreder, men hvad har den været brugt til? Lars Kjærgaard fortæller slægtshistorien bag.
Tirsdag 9. apr. Kaj Storm Postfærge indtil 1935 herunder de privat udgivne mærker samt fremvisning af en række postfærgeforsendelser.
Øl og vand kan købes under møderne.
Adgang til Møllestien:
Indgangsdøren og garagen er blevet aflåst. Hvis I ankommer og ikke kan komme ind, bedes I derfor ringe til en af følgende, så vil vi lukke jer ind. :
Torben Hjørne 22 28 03 66
Bo Bjerre Jakobsen 28 99 25 66
Andreas Striib 20 54 20 43
Henning Bonde 23 45 67 20
Otto Kjærgaard 21 66 11 58
Finn Skriver Laursen 21 56 55 59
Kaj Erik Ullerup 30 52 75 48

Parkering i Århus:
Der er parkeringsmulighed i P-kælderen i forbindelse med centeret. Kør ind ad indkørslen og fortsæt ned i kælderen – der er masser af plads.
OBS: Husk at registrere din bil ved mødelokalet..

Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederen:

Andreas Striib tlf.  20 54 20 43

Se programmet fra de forrige sæsoner her.