Auktion 2017-4

Anvisningssalg 2017-4

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag fredag den 29. december 2017.
Der kan bydes indtil kl. 21,00 – både pr. telefon og mail
Bud modtages af Ebbe Meyer Jørlunde Overdrev 1, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 37. E-mail: em@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt

Lot nr. 105

 • Limit: 50
 • Lot nr.: 105
 • Salgspris:
 • Sørgebrev til geheimerådinde Tietgen med 10 øre Fr.8. Fra Aarhus 6.8.07 til Strødam.

  Lot nr. 107

 • Limit: 20
 • Lot nr.: 107
 • Salgspris:
 • Motivbrevkort ”Der slagtes i Lejren ved Borris” med soldater. Fra Boris den 10.aug.1909. Adresseret til H.K.H. Prins Frederik til Danmark. Kortet desværre beskadiget.

  Lot nr. 108

 • Limit: 50
 • Lot nr.: 108
 • Salgspris:
 • Ledsagebrev fra København med skipper Blankholm til Falkenberg i Randers 7. juni 1847.

  Lot nr. 110

 • Limit: 35
 • Lot nr.: 110
 • Salgspris:
 • DVI: 3 cents helsagskuvert sendt fra Frederikssted til Christianssted den 20.1. 1898.

  Lot nr. 111

 • Limit: 35
 • Lot nr.: 111
 • Salgspris:
 • DVI: Ustemplet brevkort 2 cent 1902, sendt lokalt i Christianssted.

  Lot nr. 112

 • Limit: 25
 • Lot nr.: 112
 • Salgspris:
 • DVI: 3 cents helsagsbrevkort sendt fra Frederikssted 22.6.1900?.

  Lot nr. 113

 • Limit: 25
 • Lot nr.: 113
 • Salgspris:
 • Returneret EB 44. Stemplet: Flyttet hvorhen vides ikke, samt ”Tilbageleveres afsender” i rødt.

  Lot nr. 114

 • Limit: 30
 • Lot nr.: 114
 • Salgspris:
 • Brevkort fra Madeira til Kbh. V. Den 3.1.1936. Modtageren efterlyses.

  Lot nr. 121

 • Limit: 50
 • Lot nr.: 121
 • Salgspris:
 • Luftpostbrev fra København til Geneve 10.2.43. Tysk og kemisk censur.

  Lot nr. 123

 • Limit: 30
 • Lot nr.: 123
 • Salgspris:
 • Opfrankeret 3 øre helsags brevkort (EB 31), sendt som tryksag. Med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i KPK.

  Lot nr. 124

 • Limit: 20
 • Lot nr.: 124
 • Salgspris:
 • Brev stemplet med Mariagers turiststempel 13.5.42 til Odense.