Auktion 2017-4

Anvisningssalg 2017-4

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag fredag den 29. december 2017.
Der kan bydes indtil kl. 21,00 – både pr. telefon og mail
Bud modtages af Ebbe Meyer Jørlunde Overdrev 1, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 37. E-mail: em@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt

Lot nr. 76

 • Limit: 30
 • Lot nr.: 76
 • Salgspris:
 • Motivbrevkort: „Per Trilles Eg i Kærehave“ , frankeret med helsagsklip af  5 øre Fr. VIII. 7.8.1912.

  Lot nr. 78

 • Limit: 20
 • Lot nr.: 78
 • Salgspris:
 • Efterporto: Ikke postkort, men brev, derfor sat i porto med 10 øre.

  Lot nr. 79

 • Limit: 80
 • Lot nr.: 79
 • Salgspris:
 • Attest for indkøb af frigørelsesmidler F. Form. Nr. 43 (1/7 1919), fra København 2 den 30.7.1919.

  Lot nr. 80

 • Limit: 30
 • Lot nr.: 80
 • Salgspris:
 • Et returbrev med returpostkontorets lukke etiket J 64(7-88 A 10) fra den 14.4.1989.

  Lot nr. 81

 • Limit: 25
 • Lot nr.: 81
 • Salgspris:
 • To forsendelser med kodestreger fra hver sit sorteringsanlæg.

  Lot nr. 83

 • Limit: 40
 • Lot nr.: 83
 • Salgspris:
 • Julekort fra Valby til Østerbro 23.12.1909, med fastlåst julemærke.

  Lot nr. 84

 • Limit: 20
 • Lot nr.: 84
 • Salgspris:
 • Et kontouddrag fra postgirokontoret med tilhørende debet-bilag. Fra den 27.10.1933.

  Lot nr. 85

 • Limit: 70
 • Lot nr.: 85
 • Salgspris:
 • XB 4a fra GULBORG F til SØLLESTED 4.11.1928. Med god opfrankering til 2. Vægtklasse.

  Lot nr. 86

 • Limit: 25
 • Lot nr.: 86
 • Salgspris:
 • DB 83 Fabr. tillægsfrankeret 104-J svarkort returneret fra Hamborg den 3.4.1933.

  Lot nr. 87

 • Limit: 80
 • Lot nr.: 87
 • Salgspris:
 • Brev til Nykøbing Falster, sendt fra SIMMERBØLLE STJ II den 28.1.1920.

  Lot nr. 88

 • Limit: 210
 • Lot nr.: 88
 • Salgspris:
 • Et nusset, men sjældent korsbånd: XB 3z 5 øre grøn med små hjørnetal, sendt til Holland.

  Lot nr. 89

 • Limit: 40
 • Lot nr.: 89
 • Salgspris:
 • AFA 140 og 141 på forretningskuvert til Tyskland den 16.1.1925.

  Lot nr. 90

 • Limit: 20
 • Lot nr.: 90
 • Salgspris:
 • Enkeltportobrev fra Århus til København den 1.8.1950, singelfrankeret med Porto nr. 30.

  Lot nr. 91

 • Limit: 45
 • Lot nr.: 91
 • Salgspris:
 • God 12 øres singlefrankering, kun gældende i 9 mdr. Fra Korsør til København 24.9.1923.

  Lot nr. 92

 • Limit: 125
 • Lot nr.: 92
 • Salgspris:
 • Chr. X 12 øre oliven på brev fra København til Norge 15.4.1919. AFA 450.-

  Lot nr. 94

 • Limit: 75
 • Lot nr.: 94
 • Salgspris:
 • Brev fra Ringe til Kbh. annulleret med grønt posthornsstempel BOLTINGGAARD (RINGE) 16.12.1940.

  Lot nr. 95

 • Limit: 25
 • Lot nr.: 95
 • Salgspris:
 • Flot forretningskuvert fra København K til Essen den 17.6.1927.

  Lot nr. 96

 • Limit: 65
 • Lot nr.: 96
 • Salgspris:
 • DB 73 Fabr. 83-Y fra Randers til Hannover 23.4.1930, med ubrugt svarkort. Oplag kun 11.700

  Lot nr. 97

 • Limit: 25
 • Lot nr.: 97
 • Salgspris:
 • AFA 184 som singlefrankering på lokalt brevkort fra København 23.12.1932.

  Lot nr. 98

 • Limit: 20
 • Lot nr.: 98
 • Salgspris:
 • AFA 167 på tryksagskuvert fra AARHUS til Kolding 20.2.1930.

  Lot nr. 99

 • Limit: 35
 • Lot nr.: 99
 • Salgspris:
 • XB 21, Fabr. 23-C sendt lokalt i København den 7.4.1920.

  Lot nr. 100

 • Limit: 30
 • Lot nr.: 100
 • Salgspris:
 • To kuverter til København V, begge med ombæringskontrolstempel.