Dansk Posthistorisk Selskab - Anvisningssalg - Anvisning 2017-2

Auktion 2017-2 er afsluttet

Usolgte lot kan købes til limit indtil fredag den 21. juli 2017
Der kan bydes indtil kl. 21,00 - både pr. telefon og mail

Bud modtages af Ebbe Meyer Jørlunde Overdrev 1, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 37. E-mail: em@dphs.dk. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.Anvisningssalget er afsluttet. Slutdato: 23-06-2017
Billede Lot nr. Beskrivelse  Limit  Salgspris
1Brev med fuldt indhold, fra Wallensbek til Roeskilde den 28. januar 1829.50 110 
2Brev påskrevet haster fra Glostrup til Roskilde 9. Juli 1863. Med fuldt indhold, afskrift medfølger60 82 
3Brev fra Andreas Nielsen Taastrup Gaard 17.7.1796, til Den høje Commision over Københavns Gods. Med fuldt indhold vedrørende en arvesag, afskrift medfølger. 90 165 
4Fem forskellige ubrugte billedpostkort fra Hvidovre. 50 Ikke solgt
5Brev fra Kbh. V til Valby, afstemplet Hvidovre 22.8.1979 og returneret med oplysning om ny adresse.20 Ikke solgt
6Et underfrankeret udlandsadressekort fra AVEDØRE HOLME til Grønland den 4. august 1992. 50 Ikke solgt
7Helsagskuvert fra Hvidovre 2 til Hillerød 3. marts 1964. Opfrankeret med Rek.-gebyr. 25 Ikke solgt
8Brev fra Vallensbæk til Roskilde 19.11.1830. Påskrevet ” Anmoder Hr. Jacobsen i Røde Vejrmølle godhedsfuldt at ville see til snarest muligt at besørge …” Med fuldt indhold, afskrift medfølger. 90 121 
9Brevomslag fra Glostrup til Forvalter og Dannebrogsmand Albrecht i Roskilde 9.6. 1815 påskrevet ”Det aflægges hos Købmand ?? Borch i Roskilde som ?? god, at sende forvalteren dette”. 75 110 
10Et selvregistreret adressekort fra Hvidovre til Sukkertoppen den 21. januar 1987. 20 Ikke solgt
11Tysk brevkort til Hørsholm, fejlsendt til Hvidovre. 15 Ikke solgt
12Brevkort fra Prag til Hvidovre. Ubekendt efter adressen og returneret med div. stempler. 15 Ikke solgt
13Brev fra Peder Jørgensen i Solrød 27. maj 1755 til Deres Exellense Hyøjædle og Velbaarne Herrer Overpræcident og Borgemester og Raad i den kongl. Recidence Stad underdagnigse a Kiøbenhavn. Med særdeles interessant indhold om datidens forhold. Afskrift medfølger. 175 220 
14R-brev fra Hvidovre Torv posteksp. ( K42) 20.7.1989 til Københav V.15 Ikke solgt
15Brev med Klaksvig Klipfiskstempel til Odense den 25.11.1950. Med diverse stempler. 60 Ikke solgt
16Adressekort på to pakker fra Avedøre Postekspedition til Julianehåb den 12.12.1990. 40 Ikke solgt
17Brev med fuldt indhold, fra HUNDIGE til Roskilde den 7. november 1846. Afskrift medføler. 40 55 
18Et lidt nusset brev med fuldt indhold fra Roskilde til Køge 26. februar 1868. Afskrift medfølger.40 Ikke solgt
19To ens motivbrevkort fra Hvidovre (med postbud), et brugt og et ubrugt. 40 44 
20En godtgørelsesattest fra Toldpostkontoret til Hvidovre 6. 12.1968. Med for 751,46 kr. i frimærker.45 Ikke solgt
21Pænt klip med Hvidovre stjernestempel (0601) 300 321 
22Tre klip med udslebne stjernestempler: HVIDOVRE, HVIDOVRE NORD og HVIDOVRE SYD.20 Ikke solgt
23To ældre billedkort: Hvidovre Kirke brugt i 1906 og Ved Vandtaarnet fra 1958. 20 Ikke solgt
24Et julekort fra 1951med billede af Hvidovre Bibliotek. 20 Ikke solgt
25Brev med indhold fra Vallensbek Sogneforstander Skab til Raadmand Fritz i Roskilde den1.4.1845. 50 Ikke solgt
26Et KT-brev med indhold påskrevet: Fattigsag m. att. Sendt den 13.8.1865 fra Silkeborg til Viborg, stemplet med Silkeborg ANT III-2, JYDSK JB.PB og Viborg ANT-stempel. 100 Ikke solgt
27Et lokalbrev sendt SILKEBORG – GRØNBÆK. Med 2 skilling ann. med ANT VII. Omkring 1870. 100 100 
28En Tryksag med to-farvet 4 øre sendt 9.10.1900 fra Silkeborg til København. SILKBORG JB.P.40 60 
29Brev sendt fra Skanderborg 22.3.1800 til Linaa Sogneråd. Ang. indberetning om landstingsvalg. Annulleret med LAP Skanderborg IIa. 50 Ikke solgt
30Et tysk KZ-lejr kort sendt fra SACHSENHAUSEN 23.12.1942 til Flensburg.150 Ikke solgt
31Cirkulære fra Slesvig-Holsten 25.1.1848, som vist, der skal ringes med klokkerne i anledning af kongens død o.s.v. Til Tingleff (Tinglev), påtegnet. " At befordre udden ophold ved Kaadnerne". 75 75 
32Tjenesteomslag Kolding-Starup, på bagsiden rød obladt, Andst Med Fl.Herreder. (frim. har knæk) .75 Ikke solgt
33Sammenfoldet skrivelse, dateret Apenrade 8.5.1849 - Hagen, franco Bramstedt,blåkridt 4. 75 75 
34Et brev uden årstal, brunkridtpåtegning 6, Kjøbenhavn 20.8. og på bagsiden Aabenraa 22.8. (1863?) Fra en sømand, der provianterer i København, håber på at komme til Flensborg (og besøge hjemmet i Aabenraa.) Har sejlet med kongen og grevinden (Danner?). 75 Ikke solgt
35Motivkort Brundlund slot, Bureaust. Fredericia-Flensborg 4, 23.6.36 til Hamburg. 60 Ikke solgt
36Udlands-værdibrev, 18 gr., Genner 1.9.1923 til Flensborg med gebyrmærke, stpl. Aabenraa. 125 248 
37En skrøbelig brevforside fra Lübeck 13.6.22, efterporto soldaterfrimærker, Tinglev 15.6.22. Brevet omadresset fra Bigaard, Faarhus. På bagsiden ovalt stempel - Politistationen i Tinglev. 125 165 
38Opfrankeret helsag fra Holm, Norburg (Nordborg)Sønderborg 11.5.1936 til Berlin. 40 44 
39Tegnet vinterkort, Aalestrup og Hobro 22.6.1907 til Berlin, eftersendt til Dresden. 50 112 
40Brev fra Randers til Tinglev 5.2.23 med Postopkrævning på 4,50 kr., revet ved åbning. 50 50 
41Lokalbrev ann. Gram B, 3.12.47, med julemærke 1947. Brev har været foldet/flosset ved åbningen. 50 Ikke solgt
42To slidte breve: Fra Espergærde 3.5.46 til Grænsekommandoen St. Jyndevad og fra København den 4.6.1952, til Mølholmlejren ved Vejle. 40 88 
43Tre slidte breve, heraf to søndagsbreve til Sergentskolen i Sønderborg 1946-48. 30 44 
44Brev med TMS ”Husk V 4 maj-dagen” fra København 23.4.1950 til Helsinge. 30 Ikke solgt
45Brev med utydeligt Fåborg J. pr. Varde 7.6.66 til Bajstrup, Tinglev. 30 Ikke solgt
46Brev fra Aarhus C til Vanløse 18.12.79, men fejlsorteret til Måløv (Ganløse) 30 Ikke solgt
47Beskåret brev, Rødding (Jels) 12.2.89 til Rødekro (kendt ca. 2 år) 40 Ikke solgt
48Motivkort spisestue Grand Hotel, Aabenraa, Aabenraa B, 14.7.52 til Sverige. 60 Ikke solgt
49Et DSB Legitimationskort til bureauet Padborg-Flensburg 1979. 40 Ikke solgt
50Ufrankeret feldpostbrev 8.7.41, til Tyskland med indhold. Fra 37493 (Hafenkommandant Aarhus. 70 88 
51Soldiermail, Army Post Office 14.11.18 til DK, skrevet på våbenstilstandsdagen 11.11.18 Fra en dansk soldat bosiddende i USA, der deltager på allieret side (se PHT dec. 2015). 80 99 
52Et Field Service Post Card, fra JU 29.16. Fortrykt kort til DK fra dansk soldat på engelsk side. 80 88 
53England, Glasgow, 18.1.46., efterporto, forkert adresse, bageren boede i Hjordkær i Sønderjyland.60 Ikke solgt
54Et flosset brev fra Berlin 30.7.49, adresse på gotisk og udlagt som Saxogade, korrekt omadresseret til Korsgade af returpostkontoret. 40 Ikke solgt
55Et ustemplet turistkort fra Spanien i 1997 med blandingsfrankering, Port Paye og frimærke. 30 66 
56Et fotokort med grønlandske børn (indlagt i brev), med julehilsen på grønlandsk skrevet på bagsiden.75 Ikke solgt
57Portosat befalet indberetning fra Christiansfeld til Haderslev, 15.7.49125 Ikke solgt
58Brev fra København 10.5.38, til Sønderborg. (Invaliderenter - såret soldat 1. verdenskrig). 50 Ikke solgt
59Sønderjylland, 3/4 kort, sjældne bureaustempel Elmshorn-Hvidding, Zug 21, 16.10.89. 150 231 
60Et kort på 17 x 16 cm visende de 2 afstemningsresultater fra bogen, "Det slesvigske Spørgsmål", der udkom ca. 1925 (foldet fra bogen). 50 Ikke solgt
61Helsagskuvert: Statstelegrafvæsenet 12-21 sendt den 20. februar 1922. 20 Ikke solgt
62Helsagskuvert: Statstelegrafvæsenet 4-22 sendt den 15. juni 1922. 20 Ikke solgt
63Helsagskuvert: Invalideforsikringsretten nr. 6B Fab. 38x og nr. 7A Fab. 77x. 25 25 
64Tryksagskort: Københavns Kommunebiblioteker nr. 3, C 12 – 1-32 B 5x, sendt den 5. maj 1933. 50 50 
65Tryksagskort: Københavns Kommunebiblioteker nr. 29 Fab. 212x, sendt den 23. juni 1955. 25 25 
66Ejendomsskyldvurderingen nr. 1 fab. 11x, fra VIBORG den 4. januar 1937. 25 Ikke solgt
67Ejendomsskyldvurderingen nr. 4 fab. 77x fra Vejlby-Risskov den 21. januar 1951. 15 Ikke solgt
68Adressekort på en værdipakke (80.000 kr.!) fra København 1 til Roskilde den 11. juni 1917. 160 Ikke solgt
69Brev med tofarvet 8 øre 2. tryk fra FAXE til PRÆSTØ den 4. juni 1875. Med PRÆSTØ LAP VI b!!! 300 Ikke solgt
70Brev med 4 sk. 1863 i par på underfrankeret brev fra Hamburg til København 25. november 1868. 300 Ikke solgt
71Et lidt forrevet adressekort fra AARHUS til HELLERUP singlefrankeret med 15/24 øre den 8.12.06. 135 Ikke solgt
72Pænt brev fra DETTELBACH i Bayern, til Bygholm ved Horsens den 4. dec. 1843. 75 Ikke solgt
73Slesvig: 15 pf. i parstykke på brev fra til København S den 10. februar 1920. 45 Ikke solgt
74Brev fra Bremen til Osnabrück den 25. 10.1864. ½ Groschen ann. med RAM BREMEN / Bahnhof . 150 Ikke solgt
75En foldet Rek.- returkuvert fra Tanniby i Bayern til Simbach 27.4.1914, frankeret med 30 pf. gul. 25 Ikke solgt
76En lidt alderspræget Skudsmaalsbog for Hans Andersen i Arninge sogn ved Maribo 1856. 80 Ikke solgt
77Nusset kort med TOKKERUP (sjælden) stjernestempel og bureaustemplet KJØGE / FAXE LP. 100 660 
784 sk. 1858 på brevomslag fra Odense til Præstø den 23. oktober 1866. 25 25 
79Postopkrævnings-Adressekort fra København K. til Trørød pr. Vedbæk den 21. oktober 1931. 110 Ikke solgt
804 sk. 1854 på brevomslag fra ASSENS til Nestved den 7. februar 1858. 35 40 
81Adressekort på en Exprespakke fra Tikøb til Vojens 30. september 1986, gået over Helsingør. 20 20 
82Adressekort på en PO pakke fra Sønderbro 2 til Kolding 29.11. 1985. Underfrankeret med 7 kr. 20 20 
83Et uindløst Indkasserings-Indbetalingskort fra Randers til Køge den ??. juli 1954. 20 Ikke solgt
844 sk. 1863 med NUM 30 + Storehedinge på omslag via Køge til Lindersvold ved Faxe 3.7.1863.100 Ikke solgt
85Pænt lille brev fra Norge til Assens 25.8.1993. Et mærke defekt15 Ikke solgt
86Brev fra Tønder til København L den 21. januar 1920. 25 25 
871. vægtklassebrev portobrev fra Wernigerode i Preussen 16.1.1847 til Markt Einersheim i Bayern ved Possenheim, med bayersk WYRZBURG stempel. Takstanalyse medfølger. 150 Ikke solgt
88Et 25 heller-brev fra Østrig til København Ø den 13. marts 1913. 15 Ikke solgt
89Svensk Rek-brev fra Sollefteå til København 10. januar 1898. 35 Ikke solgt
90Tysk brev fra GUDERUP til MARSTAL den 22. oktober 1917. 40 Ikke solgt
915 øres fuldtakket SF-frimærke på motivbrevkort fra Barfredshøjlejren til Langeland 18.6 1919. Lejre skulle sammen med Grevelejren beskytte Tunestillingen og husede også nogle engelske krigsfanger.140 193 
92Værdikuvert Bet. 46 (9-49) fra København 42 til MALLING den 14. september 1981. 25 Ikke solgt
93Brev fra AALBORG til København K med fastlåst julemærke 1905. En lille rift foroven. 60 Ikke solgt
94Lokalbrev fra København S den 23. december 1904 med fastlåst savtakket julemærke. 100 Ikke solgt
95Brev fra HORSENS til København 3.5.05 med fastlåst ”Husk den Jyske Udstilling i Horsens 1905.”.35 42 
96Adressebrev fra Odense til København, singlefrankeret med 20 øre mørkblå bølgelinie. 60 Ikke solgt
97En uindløst Postindkassering fra Vejle til LYNGY 24.6. 1921. 20 28 
98En uindløst Postindkassering fra VEJLE til ØRSTED den23.7.1921. 30 44 
99Et søndagsbrev med F. 7 (5-42 B9), fra København til Padborg den 25. november 1944. 75 Ikke solgt
100KV 66 Fab. 74 fra HJALLERUP til København med ombæringskontrol streger. 20 30 
101EB 40 Fab. 43-N til Østbanegaarden København påskrevet ”Udbringes Søndag Morgen 1. Omb.” 25 Ikke solgt
102Et ufrankeret brev fra Thisted til København S. den 20.7.1944, med to 20 øres portomærker. 25 28 
103EB 113 fra TRANEKÆR til Holbæk, er underfrankeret med 5 øre. Med arkivhuller!. 20 20 
104Adressekort for en pakke fra STEGE til Silkeborg den 23. april 1979. 20 30 
105Adressekort for en pakke fra Silkeborg 15 til BJERRINGBRO den 23. januar 1975. Returneret da modtageren nægtede at modtage den, fordi pakken var beskadiget. 35 44 
106Et grønt postbevis fra Pakkepostkontoret for et pengebrev til Glostrup med 15 kr. 30 Ikke solgt
107Et motivbrevkort: Avedørelejren, sent til Holbæk den 1. juli 1915. 25 42 
108Ubrugt motivbrevkort med hovedindgangen til Avedørelejren. 25 Ikke solgt
109Motivbrevkort fra Glostrup til Ringsted den11. juli 1915, visende Avedørelejren. 25 Ikke solgt
110Ubrugt motivbrevkort visende vagten ved Avedørelejren. 25 Ikke solgt
111Tillægsfrankeret østrigsk adressekort for en pakke fra Strakonitz til Constantinobel 18. okt. 1916. 25 25 
112Et udlands adressekort fra Dragør for en pakke til Belgien den 7. august 1968. 25 25 
113En svensk efterspørgsel på en pakke fra Ludvika til SUND(S) ved Herning. 25 Ikke solgt
114En efterlysning fra KØGE på en pakke til USA indeholdende Piratos. 25 25 
115Norsk billedpostkort fra HAMMER til København, stemplet NORDBANERNES POST EXP. 27.5.16. 25 25 
116Fuldrandet 4 sk. 1854 annulleret med NUM 2 på brevomslag til Flensborg den 20. februar 1854. 45 Ikke solgt
117Diverse klip med skibsstempler på et lille indstikskort. 35 Ikke solgt
118Et rutebilbrev fra NAUER til Skive annulleret HOLSTEBRO B den 5. juli 1937. 40 Ikke solgt
119Rutebilbrev fra MEJLBY pr. Lintrup i Nordslesvig til Tombøl Mølle Toftlund (Rettet til Felsted) 4.4.36. 75 Ikke solgt
120Provokeret helsagsbrevkort annulleret med LIN LISELEJE (FREDERIKSVÆRK), samt TMS fra OMK25 Ikke solgt
121Brev til København K annulleret OMK 16.8, 1934, sidestemplet med Togpost (LIN 2). 60 Ikke solgt
122En enkeltportoforsendelse til Kbh. ann. med STJ HORNE (Faaborg), sat i efterporto med 7 øre. 45 66 
123Provokeret brevkort ann. med HORSENS B 23.11.36 sidestemplet OLDRUP (Hundslund) 108.135 35 
124Rek.-brev fra Sverige til Nyborg annulleret med LINDESBERG perlestempel den 2.6.1916. 30 Ikke solgt
125Brev fra Amtsgaarden i Rønne til København V 10.5.1922 med skibsstemplet Fra Rønne. (31 mm)25 33 
126Brev (uden bagklap) fra SANDKAAS pr. ALLINGE til Kbh. N 27.6.39 med Fra Bornholm (42 mm.) 35 Ikke solgt
127Østrigsk korbånd fra Wien til HERMES i København 9.12.1921. 25 Ikke solgt
128Brevomslag fra CARLSTAD til Cristiania den 28. januar 1852. 45 Ikke solgt
129Brev med indhold fra Meisenheim til Obermoschel påskrevet pr. Expresse, den 16. oktober 1833.50 Ikke solgt
130Postkort fra Brandenburg til Holstebro med perforeret 10 pf. mærker, den 28.3.1901.20 Ikke solgt
131Flot, men provokeret brevkort til Odense, ann. med DEN DANSKE BRIGADE I TYSKLAND 1.8.47. 25 25 
132Brevomslag fra KIEL 31. januar 1851 med diverse påtegninger. 50 Ikke solgt
133Postbevis F. Form Nr. 1. (1/7 1919). for en postanvisning fra HINNERUP til Charlottenlund 29.7.19. 80 80 
134P. 32 (10-68) på et værdibrev fra MØRKE til Randers. FREDERICIA/FREDERIKSHAVN 11.7.197680 80 
1354 sk. 1864 med omv. Vm. på brev med indhold, fra Aalborg til København 1.10.1870. 80 Ikke solgt
1364 sk. 1854 1. tryk, på brev fra Aarhus til Gjelsted Præstegaard pr. Assens 4. maj 1855. 70 Ikke solgt
137International postanvisning fra Brabrand til Kairovan i Tunesien den 29. oktober 1990. 100 Ikke solgt
138En international postanvisning fra VEJEN til Italien 28.7. 1988 omskrevet til Telegrampostanvisning. 100 100 
139Lokal postanvisning fra Thorshavn 23. februar 1973. 50 50 
140Adressebrev for to pakker fra Nyborg Straffeanstalt til Postkontoret i HADSTEN, med god frankering. 250 Ikke solgt
141Adressebrev på en pakke fra FAABORG til HERMES i København den 2. november 1917. 40 Ikke solgt
142Et rødt postbevis M. Formular Nr. 3 a., fra København II for en postanvisning på 50 kr. 60 60 
143Et lidt rodet, flere gange omadresseret brev fra Kbh. IV til Helsinge med 4 øres ramme tête-bêche. 100 Ikke solgt
144Engelsk R-helsagskuvert fra London til København Ø, med anmelderstempel. 30 Ikke solgt
14510 øre rød våbentype på brev fra BORUP til NORRKÔPING i Sverige den 14. april 1902. 60 Ikke solgt
146Helsagskuvert. Statens Seruminstitut nr. 5 Fab. 19-x, annulleret København OMK den 9.4.1929. 35 35 
147Udstillingskuvert frankeret med V.F. udstillings-fireblokken. 100 110 
148Returbrev fra 3.4.1989 med J 64 /7-88 A 10 fra Returpostkontorets brevåbningsfunktion. 20 28 
149Lokal tryksagskuvert fra København 16. januar 1943, annulleret med portokontrolstemplet. 30 50 
150KV 41 Fab. K-36 tillægsfrankeret og sendt som R-brev fra Hellerup til Åbo den 13.6. 1924. 35 82 
151R-brev fra Aarhus påstemplet Gebyr 20 øre indbefattet. Gebyr for indlevering udenfor åbningstiden. 35 82 
152Luftpostbrev sendt expres fra København 33 til Stockholm den 19.11.1960. 30 Ikke solgt
153Ubrugt, fortrykt SØNDAGSBREV. 50 66 
154Et i Berlin censureret luftpostbrev fra København til Mannheim 11. september 1942. 40 Ikke solgt
155Brev til Kalundborg annulleret med HORSENS-THYREGOD 18.6.54 og DORTEASMINDE/ULDUM. 50 Ikke solgt
156Engelsk brev fra poststrejken i vinteren 1971. Provokeret???. 30 Ikke solgt
157Tysk adressebrev for en pakke fra Berlin til Kbh. 2.7.1880. Bagpå banegårds- og toldstempel. 50 66 
158Modtagelsesbevis fra Landsskatteretten på brev til BÆKKE den 18. januar 1956. 50 Ikke solgt
159Enkeltportobrev vedhæftet en Debetseddel B 57 (6-60 A 7) med portobeløb for dagens levering. 25 25 
160KK 36 Fab. 33-I tillægsfrankeret og gået fra FAXE til Belgien den 11.1.1922. Let beskadiget fn. tv. 40 82 
161Islands første aerogram ægte brugt. Tillægsfrankeret med 25 aurar og gået til USA den 30.11.1949.100 Ikke solgt
162En postanmeldelse fra SILKEBORG 23. dec. 1874 for en pakke fra Slagelse. 80 100 
1634 sk. 1863 på landpostbrev fra Roskilde til Kbh. 6. maj. 1864. Under frimærket påskrevet ” 1 fm.”. 100 Ikke solgt
164Slesvig. Brev fra Hadersleben til København B. 30.1. 1920, med korrekt frankering. 100 Ikke solgt
165Brev med indhold, fra København til London 6. september 1847. 80 Ikke solgt
166Underfrankeret tysk brevkort til BALLUM. Under portomærkerne RAM Utilstrækkelig frankeret. 50 66 
16710 pf. 1. ZONE mærke på brevkort fra Sønderborg til SKODSBORG den 26. juni 1920. 45 Ikke solgt
1684 sk. 1854 IV tryk på brev fra ODENSE til ASSENS den13. oktober 1861. 40 40 
169Provokeret brev fra Vedbæk til TRØRØD, med tjenestemærker. Ann. den sidste gyldighedsdag.90 Ikke solgt
170Postanmeldelse fra Ryomgaard for et ej talt pengebrev fra Grenaa til NIMTOFTE den 28.12.1894. 70 70 
171Fire forskellige oplag af F 10 anmeldelser. 25 55 
172Pænt lille brev fra Bayern til Frimærkehuset HERMES den 30. marts 1920. 20 20 
173Forretningskuvert fra Bayern til Farvehandler Løngreen i Odense. 15 22 
174Et adressekort for tre pakker fra NÛRNBERG i Bayern, til STEGE den 12. april 1913. 60 60 
175En på dansk trykt markedsberetning fra HULL til Hamburg den 5. februar 1853. 50 50 
176Et dekorativt censurbrev fra Oslo til København V. den 18. august 1941. 20 Ikke solgt
177Et telegram til samtlige postkontorer angående et nummer af Billedbladet, der ikke måtte udkomme. 30 Ikke solgt
178En avisanmeldelse med 5 og 1 øre avisportomærkler, annulleret STENSTRUP 24.1.13. 800 Ikke solgt
179Kiøbenhavns Kongelige allene privillegerede Adressecontors med Posten forsendende efterretninger, fra den 23. juli 1771. I alt fire tætskrevne sider.50 Ikke solgt
180Kiøbenhavnske Danske Post Tidender fra 3. januar 1749 med annoncer og nyheder fra hele Europa, i alt 8 sider. Trykt af Hofbogtrykker Berling og udkommer to gange ugentligt. 75 281 
181Fyens Avertissement Tidende fra 21. august 1801, i alt to sider. 30 Ikke solgt
182Et avishoved fra Politiken den 19. juli 1954 påstemplet ”Pr. Flyvemaskine”, samt prisen 30 Frs. 40 Ikke solgt
183KT omslag fra Flensburg til det militære Varedepot i København 2. februar 1853. 20 28 
184Flot ufoldet Karte Form. Nr. 1523 med RØRBÆK stjernestempel til Løgstør-Hobro Tog 128, 7.1.08.50 Ikke solgt
185Bekjentgjørelse om ophævelse af exstrapoststationerne i Kbh. – Helsingør – Sorø – Korsør m.fl.25 25 
186Supplement fra februar 1845 til taksttabellen fra 1834. Samt progressionen af den franske brevporto-tarif for almindelige og recommanderede breve. 40 Ikke solgt
187Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark angaaende Postforholdet til de øvrige Landsdele. 22.6.52.20 20 
188KT-brev: Circulaire fra 31. juli 1810 angående ændrede bestemmelser vedrørende Englandskrigen. 25 33 
18915 sider om 30 øres provisorierne, skrevet af A. Tholl. 20 Ikke solgt
190Sigge Ringströms katalog over helsagerne fra Danmark, Slesvig, Dansk Vestindien og Island. 100 Ikke solgt
191Et nærmest ubrugt, N.F. Olsens katalog over Danmarks bogtrykte bølgeliniemærker. 200 Ikke solgt
19277 sider om Danmarks Postfærgemærker, skrevet af Tom Plovst i 1962. 150 Ikke solgt
193Hel ny bog ”Julemærket til gavn for børn”, udgivet af Julemærkefonden. I alt 247 sider. 100 Ikke solgt
194318 sider om ”Den Kjøbenhavnske Fodpost 1806-1876” af Ole Steen Jacobsen. Nypris 390.- kr.125 Ikke solgt
195Toke Nørbys bog om Den danske postetat 1624-1927. En bog på over 700 sider. 75 182 
196Ringbind med katalog over de danske firmaperforeringer. 125 Ikke solgt
1975 binds værket om P&Ts historie, alle bind nye og ubrugte. Nypris 1200,- kr. 250 Ikke solgt
198Forordning for Kongerigerne Danmark og Norge fra den 23. maj 1812 angående skærpede forholdsregler mod forbuden handel. I alt 23 tætskrevne sider. 50 Ikke solgt
199Placat fra den 21. marts 1840 angående oprettelse af et regnskabsførende postekspeditionskontor for brevposten i REMMELS. Med taksttabel for enkeltbrev fra Remmels til det øvrige Danmark. 35 Ikke solgt
200Placat fra den 1. januar 1835 angående oprettelse af et regnskabsførende postekspeditionskontor for brevposten i WILSTER. Med taksttabel for enkeltbrev fra Wilster til det øvrige Danmark. 35 Ikke solgt